Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
НАВЧАННЯ by Mind Map: НАВЧАННЯ

1. Фонетичний матеріал: звуки, звукосполучення, наголос, інтонація

1.1. Навички: рецептивні - фонематичний та інтонаційний слух. Репродуктивні - артикуляція та інтонація

1.1.1. Етапи роботи з фонетичними вправами:. пояснити значення позначок та символів;Розповісти учням про особливість іншомовного наголосу та ритму, вимови, паузи, інтонаційних моделей у порівнянні з такими ж фонетичними явищами в рідній мові. Відвести час на виконання рецептивно-репродуктивних вправ (вивчення напам'ять римівок або віршів).

2. Наявний словник: активний та пасивний ЛМ

3. Навичка користування різними видами словників

4. Навичка обгрунтованої здогадки про значення Ло

5. Репродуктивна лексична навичка

6. Рецептивна лексична навична

6.1. Навички:

7. Фонетики

8. Граматики

8.1. Граматичний мінімум: Активний та пасивний

8.1.1. Граматична компетентність: здатність до коректного оформлення своїх думок; розуміння граматичного оформлення мовлення інших

8.1.1.1. РЕЦЕПТИВНА ГРАМАТИЧНА НАВИЧКА: сприймання розпізнавання та співвідношення

8.1.1.1.1. РЕПРОДУКТИВНА ГРАМАТИЧНА НАВИЧКА: вибір ГС та оформлення

9. Лексики