A játékpedagógia módszertani megközelítései

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
A játékpedagógia módszertani megközelítései by Mind Map: A játékpedagógia módszertani megközelítései

1. Játék a pedagógusképzésben

1.1. A hallgatókat meg kell tanítani játszani

1.2. Tudunk-e a játékosság által képességeket fejleszteni?

1.3. Játékértelmezés és felhasználás, tudatos játékhasználat

2. Módszertani alapvetések

2.1. Elméleti ismeretek elsajátítása

2.2. Vannak tárgyak amelyek a játékok alkalmazási területeire készítenek fel

2.3. Játékkészítés tantárgy: alkotásra, kreatívitásra készteti a hallgatókat

2.4. A játék szinte minden didaktikai feladat megvalósítása során alkalmazható

2.5. Játszóképesség fejlesztése, a gyermeki személyiség megismerése a játékán keresztül

2.6. Személyes, szociális, szakmaspecifikus fejlesztés, az élménypedagógiával

3. Óvodapedagógiai módszertani ismeretek

3.1. Az óvodapedagógia általános módszertani alapvetéseinek megsimerése

3.2. a pedagógiai készségek, csoportok,sajátos igények, szülőkkel való együttműködés

3.3. Bölcsőde-óvoda és óvoda- iskola átmenetek és az iskolaérettség kérdéseinek módszertani vonatkozásai

3.4. A tantárgy kiindulópontja gyakorlatorientált, gyermekközpontú

3.5. Sajátos nevelési igényű gyermekek helyzete az óvodában

3.6. Csoportfoglalkozások szervezési kérdései

4. Pedagógiai szituációk az óvodában

4.1. Óvodapedagógiai ismeretek gyakorlati elsajátítása

4.2. Pedagógiai szituációk feldolgozása

4.2.1. Konfliktushelyzetek

4.3. Az óvodás gyermekek szocializációja során előforduló helyzetek

4.3.1. Problémahelyzetek

4.3.2. Konfliktushelyzetek

4.3.3. Konfliktuskezelési technikák

4.3.4. Megoldáshoz szükséges készségek

4.4. A személyiségfejlődés folyamatának értelmezése

5. Játékpszichológia

5.1. Játékélmény

5.2. Gyakorlati tapasztalatok reflektív megvitatása

5.3. A játékkultúra változásai, a játék szerepe

5.4. Megfigyelési tevékenység szempontok alapján

6. Játékpedagógia I.

6.1. Elméleti és módszertani kérdések,játékfajták feldolgozása

6.2. A játékkal kapcsolatos alapismeretek nyújtása,készségek fejlesztése,

6.3. A játéktevékenység mint nevelési eszköz tudatos használata

6.4. Játéktevékenység pedagógiai,pszichológiai alapjai

7. Játékpedagógia II.

7.1. Szociális kompetenciás készségek fejlesztése

7.1.1. beleérzés

7.1.2. szempontváltás

7.1.3. türelem

7.1.4. együttműködés

7.1.5. kompromisszumkötés

7.2. Játékélmény értelmezése

7.3. A játék szerepe az ontogenetikus fejlődésben és a játék eredete

7.4. A játék és a megismerési folyamatok összefüggései

8. Játékkészítés

8.1. kiegészíti a játékpedagógia és játékpszichológia kurzusokat, amelynek során játékfajtákat és a hozzájuk tartozó eszközöket készítjük el

8.2. a játékfolyamat előkészítése, szervezése, és lebonyolítása, a játéktevékenység felhasználása a személyiségfejlesztés érdekében

9. Projektpedagógia

9.1. a gyakorlatban megvalósítható projektek elkészítését tűzi ki célul

9.2. a projektmunka elméleti és módszertani rendszere