Konfigurera nätverk

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Konfigurera nätverk by Mind Map: Konfigurera nätverk

1. IP Planering

1.1. Bestäm antal subnät

1.1.1. Subnätsmask

1.1.2. Subnätsadresser

2. Konfigurera router

2.1. Hostname

2.2. Interface

2.2.1. s0/0

2.2.1.1. ip address

2.2.1.2. clock rate

2.2.1.3. no shut

2.2.2. Fa0/0

2.2.2.1. ip address

2.2.2.2. no shut

2.3. Routing

2.3.1. Routing protokoll

2.3.1.1. Lägg till alla nätverk kopplade till routern

2.3.1.2. Ta bort auto-summary

3. Konfigurera dator

3.1. IP adress

3.2. Default gateway