Етапи магістерського дослідження. Репрезентація емоційного стану людини в художньому дискурсі В.Ш...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Етапи магістерського дослідження. Репрезентація емоційного стану людини в художньому дискурсі В.Шевчука by Mind Map: Етапи магістерського дослідження. Репрезентація емоційного стану людини в художньому дискурсі В.Шевчука

1. 1. Вибір та затвердження теми

2. 2. Складання та узгодження індивідуального завдання на виконання роботи

3. 3. Підбір літератури з теми

4. 4. Формування структури роботи

5. 5. Збір, аналіз та узагальнення матеріалу з обраної теми\\\\\\\\\\

6. 6. Формулювання основних теоретичних положень, практичних висновків та рекомендацій

7. 7. Написання магістерського дослідження

8. 9. Доопрацювання та оформлення роботи

9. 8. Подання роботи науковому керівнику для написання відгуку

10. 10. Подання роботи на рецензування та захист

11. 11. Підготовка ілюстративного матеріалу для захисту

12. 12. Захист