REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A ITÀLIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A ITÀLIA by Mind Map: REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A ITÀLIA

1. 1.CAUSES DE LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL A ITÀLIA

1.1. Intercanvis comercials internacionals als sectors del cotó i de la llana amb França, Gran Bretanya, Alemanya i Suïssa.

1.2. Influències al imitar a països industrialitzats.

1.3. La creixent demanda va provocar la modernització de tècniques.

1.4. Terratinents i banquers comercials es van interessar, això va ajudar a la formació de l’economia per a un desenvolupament industrial posterior i va cridar l’atenció als països importadors de seda al nord d’Itàlia.

1.5. Les regions on es va desenvolupar el ferrocarril (Gènova, Torí, Milà) es van convertir en grans centres industrials, aquí va aparèixer els indicis d’una nova indústria.

2. 2.CONSEQÜÈNCIES D'AQUESTA REVOLUCIÓ

2.1. La fàbrica construirà la base econòmica del procés industrial. Nous fets contribueixen a plasmar aquesta nova realitat.

2.2. L’augment demogràfic i el seu corresponent creixement de la demanda.

2.3. Els nous medis tècnics posats al seu servei, en especial els transports i l’extraordinari auge del maquinisme.

2.4. La investigació científica (sobretot al camp de la química industrial) i l’aportament de noves formes d’energia.

2.5. La unificació italiana realitzada l’any 1870, va impulsar la industrialització del país. Encara que la industrialització es va limitar al nord d’Itàlia, mentre que al sud va continuar essencialment agrícola.

2.6. Les circumstàncies climatològiques i la topografia van fer que un bon percentatge de les terres cultivables es mantingueren a nivells molt baixos.

3. 5.CARACTERÍSTIQUES GEOGRÀFIQUES

3.1. La Revolució Industrial que estava tenint lloc a Anglaterra, es va emulsionar per part d'altres regions del nord-oest europeu, obrien una bretxa entre Itàlia i les àrees més avançades del continent.

3.2. La configuració geogràfica d'Itàlia va aportar una sèrie d'obstacles al creixement econòmic.

3.3. La gran distància i el consegüent cost dels transports existents entre Nord i Sud va impedir que juntament amb les dificultats muntanyoses no pogués haver un intercanvi comercial.

4. 4.SECTORS ECONÒMICS

4.1. Es caracteritza per activitats tèxtils com la producció de seda en brut, en la qual va constituir un terç del valor total de les exportacions.

4.2. Itàlia posseïa una barreja no abundants però variada de matèries primeres.

4.3. El creixement del sector cotoner era gradual.

4.4. Destacaven els treballs artesanals.

4.5. Augmenta la producció de paper.

5. 3.CREIXEMENT DEMOGRÀFIC

5.1. Del 1500 al 1861 la població va créixer un 101'7%

5.1.1. La població, quan va començar la Revolució Industrial, el 1861, era de 25 milions d'habitants.

5.1.2. Al 1862 ja va créixer fins als 25'8 milions d'habitants.

5.1.3. Quan va acabar, al 1914, la població era d'uns 34'4 milions d'habitants