Dokumenter TKP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Dokumenter TKP by Mind Map: Dokumenter TKP

1. ERP (IFS) - anleggsregister - AO - innkjøp - regnskap - dokumentadministrasjon - HR

2. Prosess styring - instrukser - prosedyrer - styrende dokumenter

3. Samhandlingsplattform - dokumenter

4. Teknisk arkiv - tegninger - bruksanvisninger - teknisk dokumentasjon - bilder

5. Generell korrespondanse - saksbehandling - inngående dokumenter - utgående dokumenter - interne notat - avtaler og kontrakter

6. Krafthandel - avtaler - kontrakter - risikorapporter - nøkkelkontroller - andre rapporter - fakturagrunnlag

7. Eksterne ------------- Mørenett - beredskapsdokumenter - vaktordninger - instrukser

8. Arbeidsdokumenter - rapporter - budsjett - TKP styre - eksterne styrer - analyse - presentasjoner

9. "Historiske" dokumenter - fysiske dokument - tegninger

10. Internkontroll - alle områder som skal ha IK