Marketing Plan Hajime

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Marketing Plan Hajime by Mind Map: Marketing Plan Hajime

1. Tổng quan

2. Mục tiêu

2.1. Tăng follow facebook : 10.000

2.2. Tăng like instagram 10.000

2.3. Doanh thu trung bình :1.5 tỷ/ tháng

2.4. Lợi nhuận tăng từ 8%-15%

2.5. Tỷ lệ chuyển đổi kh (CR):5%

2.6. Tăng nhận diện , chuyên mục mẹo làm đẹp

2.7. Hướng LN đến hình ảnh KOLS

2.8. Tăng vốn từ 1.4 tỷ lên 2.4 tỷ

3. Hiện trạng

3.1. SWOT

3.1.1. Điểm mạnh:

3.1.1.1. Dễ lấy được lòng tin

3.1.1.2. Có điểm bán ofline

3.1.2. Điểm yếu

3.1.2.1. Chưa có concept thương hiệu cụ thể

3.1.2.2. Ít sản phẩm mới lạ, chưa có sản phẩm chủ lực

3.1.2.3. Nguồn hàng phụ thuộc vào đầu Việt Nam

3.1.2.4. Giá thành vận chuyển cao

3.1.2.5. Chưa có các chương trình kích cầu, khuyến mãi hấp dẫn

3.1.2.6. Vốn ít, phải xoay vòng vốn nhanh

3.1.3. Cơ hội

3.1.3.1. Thị trường vẫn còn tiềm năng

3.1.3.2. Vẫn có cơ hội lấy lòng tin người tiêu dùng

3.1.4. Thách thức

3.1.4.1. Cạnh tranh nhiều

3.1.4.2. Cần tìm thị trường ngách

3.1.4.3. Hàng giả nhiều và rẻ

4. Thực tiễn MKT

4.1. Các doanh nghiệp nhập khẩu , bán lẻ lớn

4.1.1. SNB

4.1.2. Kein ( thực phẩm )

4.1.3. Sakuko

4.1.4. Miuzing ( nhiều loại mỹ phẩm các nước)

4.1.5. Lengrin ( nhiều loại mỹ phẩm các nước)

4.2. Đối thủ chính

4.2.1. Các cửa hàng bán nhỏ lẻ

4.2.2. Các insta, fb bán hàng online từ lâu đã có người truy cập lớn

4.3. Xu hướng

4.3.1. Các sản phẩm thực phẩm chức năng