Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
madde by Mind Map: madde

1. ısı

1.1. dönüşür

1.1.1. mekanik enerji

1.2. dönüsür

1.2.1. elektrik enerjisi

1.3. gerektirir

1.3.1. erime buharlaşma

1.4. açığa çıkarır

1.4.1. donma/yoğuşma

2. sıcaklık

2.1. İle ölçülür

2.1.1. termometre

3. Buharlaşma ısısı

4. Erime ısısı

5. Öz ısı

6. olabilir

6.1. gaz

6.2. katı

6.3. gaz