LITERATURA DELS TROBADORS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
LITERATURA DELS TROBADORS by Mind Map: LITERATURA DELS TROBADORS

1. Característiques

1.1. Poesia lírica (cantada)

1.2. No religiosa (profana)

1.3. Temes universals

1.3.1. Amor

1.3.2. Lament fúneber

1.3.3. Escarni

1.4. Culta

1.5. Escrita en una "koiné" basada en el provençal

2. S'inspirava en:

2.1. La poesia culta en llatí

2.2. La poesia popular (anònima i oral)

3. Gèneres trobadorescos

3.1. Cançó

3.1.1. Amor cortès

3.1.1.1. Idealització de la dama

3.1.1.1.1. El trobador cantava a una noia:

3.1.1.1.2. Normalment era anomenada amb un pseudònim

3.1.1.2. Personatges

3.1.1.2.1. Hom:

3.1.1.2.2. Domna o midons:

3.1.1.2.3. Gilós:

3.1.1.2.4. Lausengiers:

3.1.1.3. Actitud de vassallatge

3.1.1.3.1. Voluntat de servei

3.1.1.3.2. Disposat a fer el que calgui

3.1.1.4. Sofriment

3.1.1.4.1. Si la dama l'accepta:

3.1.1.4.2. Si la dama no l'accepta:

3.2. Sirventès

3.2.1. Moralitzador

3.2.2. Crítica a alguna cosa

3.2.3. Se servia de música d'un poema ja conegut

3.3. Plany

3.3.1. Lament per la mort d'un personatge

3.4. Debat poètic

3.4.1. Discussió entre:

3.4.1.1. Trobador

3.4.1.2. Trobador

3.5. Pastorel·la

3.5.1. Diàleg amoròs entre:

3.5.1.1. Trobador

3.5.1.2. Pastora

3.6. Alba

3.6.1. Narració de la separació a l'alba de dos amants

3.7. Viadera

3.7.1. Inspirat en la cançó popular paral·lelística

4. Característiques formals de la lírica trobadoresca

4.1. Cobla

4.1.1. Estrofa

4.1.1.1. Sovint de 8 versos

4.1.1.1.1. Unisonants

4.1.1.1.2. Sigulars

4.2. Tornada

4.2.1. Estrofa final breu

4.2.1.1. Sovint de 4 versos

4.2.1.1.1. Apareix la persona a qui es vol transmetre el poema

4.3. Rima

4.3.1. Acostuma a ser consonant

4.4. Mètrica

4.4.1. Versos heptasíl·labs

4.4.2. Versos octosíl·labs isosil·làbics

5. Trobadors més importants

5.1. Catalans

5.1.1. Guillem de Bergudà

5.1.2. Guillem de Cabestany

5.1.3. Cerverí de Girona (Pseudònim de Guillem de Cervera)

5.2. Francesos

5.2.1. Jaufré Rodel

5.3. Italians

5.3.1. Sordel

6. Tradicció trobadoresca deguda a:

6.1. Lligams històrics i culturals

6.1.1. Entre:

6.1.1.1. Occitània

6.1.1.2. La corona d'Aragó

6.2. Semblança entre les dues llengues

6.2.1. Catalana

6.2.2. Occitana

7. F

7.1. Trobador

7.1.1. Composa i canta poesia culta a la cort

7.2. Poeta

7.2.1. Escriu poesia culta en llatí

7.3. Joglar

7.3.1. Cantava o recitava:

7.3.1.1. Poesia popular de la seva llengua

7.3.1.2. Composicions d'un trobador