«Навчання фонетики, граматики, лексики.»

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
«Навчання фонетики, граматики, лексики.» by Mind Map: «Навчання фонетики, граматики, лексики.»

1. Фонетика

1.1. мета

1.1.1. формування слухови-мовних навичок

1.1.2. формування ритміко-інтонаційних навичок

1.2. етапи роботи над звуком

1.2.1. введення звуку

1.2.2. автоматизація дій над звуком

1.3. навчання вимови

1.3.1. імітативний шлях

1.3.2. аналітико-імітативний шлях

1.4. вправи на навчання вимови

1.4.1. рецептивні

1.4.1.1. впізнавання

1.4.1.2. деференціація

1.4.1.3. індетифікація

1.4.2. рецептивно-репродуктивні

2. Граматика

2.1. мета

2.1.1. рецептивна граматична навичка

2.1.1.1. Сприймання

2.1.1.2. Розпізнавання

2.1.1.3. Співвіднесення

2.1.2. репродуктивна граматична навичка

2.1.2.1. Вибір ГС

2.1.2.2. Оформлення ГС

2.2. граматичний мінімум

2.2.1. активний

2.2.2. пасивний

2.3. принципи добору граматичного матеріалу

2.3.1. Поширеності вживання

2.3.2. Зразковості

2.3.3. Виключення синонімічних явищ

2.3.4. Багатозначності

2.3.5. Функціональності організації граматичного матеріалу

2.4. формування граматичної компетенції

2.4.1. ознайомлення

2.4.2. автоматизація дій

2.4.3. ситуаивне вживання

2.5. підходи до навчання

2.5.1. імпліцитний

2.5.1.1. структурний метод

2.5.1.2. комунікативний метод

2.5.2. експліцитний

2.5.2.1. правила узагальнення

2.5.2.2. правила інструкції

2.5.2.3. індуктивний метод

2.5.2.4. дедуктивний метод

3. Лексика

3.1. мета

3.1.1. рецептивна лн

3.1.2. репродуктивна лн

3.1.3. навичка обгрунтованої здогадки про значення ло

3.1.4. навичкакористування різними видами словників

3.2. ло 500-600 слів

3.2.1. наявний словник

3.2.1.1. активний

3.2.1.2. пасивний

3.3. послідовність введення ло

3.3.1. почути

3.3.2. побачити

3.3.3. промовити

3.3.4. записати

3.4. способи семантизації

3.4.1. прекладні

3.4.2. безперекладні

3.5. система вправ

3.5.1. імітація МЗ

3.5.2. лаконічні відповіді

3.5.3. підстановка у МЗ

3.5.4. завершення МЗ

3.5.5. розширення МЗ

3.5.6. самостійне вживання ЛО у реченні

3.5.7. продуктивні вправи