Магістерська робота на тему:"Лексико-стилістичні особливостіінформаційних медіатекстів інтернет-ЗМІ"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Магістерська робота на тему:"Лексико-стилістичні особливостіінформаційних медіатекстів інтернет-ЗМІ" by Mind Map: Магістерська робота на тему:"Лексико-стилістичні особливостіінформаційних медіатекстів інтернет-ЗМІ"

1. Пошук матеріалів з теми

1.1. свторення папки з кожної темати

1.1.1. систематизацій та налаіз інформації

1.1.1.1. виокремлення головного

2. Написання змісту

2.1. нотатки для наукового апарату

2.1.1. свторення вступу

3. Робота над тероетичною частиною

3.1. інформація до кожного розділу

3.2. інформація до кожного розділу

4. Робота над практичною частиною

4.1. Газети,журнали свого регіону

4.1.1. виокремлення небхідної інформації

4.1.1.1. систематизація у вигляді таблиць

5. Висновки

5.1. виокремлення з кожного розділу

6. Список використаних джерел

6.1. зібрати необхідну кількість

6.1.1. алфавітний порядок

7. Додатки