тканини рослин

урок біології у 6 класі на тему "Тканини рослин"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
тканини рослин by Mind Map: тканини рослин

1. Флоема

1.1. Клітини-супутники

1.2. Живі клітини

1.3. Мають поперечні перетинки

1.4. Запасаюча

1.4.1. Запас речовин

1.4.2. Безбарвні

2. Ксилема

2.1. Судини

2.1.1. висхідний рух води і неорганічних речовин

3. Коленхіма

3.1. Клітини живі

3.2. Гнучкість

3.3. Еластичність

4. Ситоподібні трубки

4.1. низхідний рух органічних речовин

4.2. Мертві клітини

5. Верхівкова

5.1. Ріст у довжину

6. Ранева

6.1. Утвор. на місці поранення

7. Корок

7.1. Декілька шарів

7.2. Захист

8. Твірні або меристеми

8.1. Бічна

8.1.1. Ріст у товщину

8.2. Вставна

8.2.1. Ріст у довжину у родини Злакових

9. Покривні тканини

9.1. Шкірочка (епідерма)

9.1.1. Живі клітини

9.1.2. 1 шар

9.1.3. Захист

9.1.3.1. Мертві клітини

9.1.4. Газообмін

10. Основна тканина

10.1. Фотосинтезуюча

10.1.1. Хлоропласти

10.1.2. Фотосинтез

10.2. Водоносна

10.2.1. Запас води

10.2.1.1. Рослини пустель

10.3. Повітроносна

10.3.1. Газообмін

10.3.2. Болотні рослини

10.3.3. Водні рослини

11. Провідні тканини

11.1. Газообмін

12. Механічна тканина

12.1. Склеренхіма

12.1.1. Мертві клітини

12.1.2. Міцність

13. Тканини - це сукупність клітин, які подібні за будовою і виконуваними функціями