Друге Болгарське царство в міжнародних відносинах Балканського регіону. (Завдання дослідження)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Друге Болгарське царство в міжнародних відносинах Балканського регіону. (Завдання дослідження) by Mind Map: Друге Болгарське царство в міжнародних відносинах Балканського регіону. (Завдання дослідження)

1. З'ясування джерельної бази та історіографії періоду.

2. Дослідження династичних зв’язків болгар з Візантією та Балканськими країнами.

3. Аналіз міжнародної політики болгарських царів відносно Візантійської імперії.

4. Розглянути суть стосунків Болгарії з країнами Балкан.

5. Проаналізувати міжнародні договори болгарських царів.