AGRICULTURA DE MERCAT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
AGRICULTURA DE MERCAT by Mind Map: AGRICULTURA DE MERCAT

1. MEDITERRÀNIA

1.1. TRADICIONAL

1.1.1. Oliveres

1.1.2. Blat

1.1.3. Vinya

1.2. MODERNA

1.2.1. Com?

1.2.1.1. Conreus de regadiu

1.2.1.2. Productes de denominació d’origen

1.2.2. Què?

1.2.2.1. Fruita

1.2.2.2. Hortalisses

1.2.3. On?

1.2.3.1. Est i Sud d’Espanya

1.2.3.2. Itàlia

1.2.3.3. Nord d’Àfrica

1.2.3.4. Califòrnia (EUA)

2. DE PLANTACIÓ

2.1. Com?

2.1.1. Orientada a l’exportació

2.1.2. Demanda de mercats

2.1.3. Competitivitat de preu

2.1.4. Molt tecnificada

2.2. Què?

2.2.1. Cafè

2.2.2. Cotó

2.2.3. Te

2.3. On?

2.3.1. En zones tropicals

3. EXTENSIVA DEL CEREAL

3.1. Com?

3.1.1. Molt mecanitzada

3.1.2. Molta poca mà d’obra

3.1.3. Molt rendible

3.2. Què?

3.2.1. Cereals

3.2.1.1. Blat

3.2.1.2. Dacsa

3.2.1.3. Sègol

3.2.2. Oleaginoses

3.2.2.1. Soja

3.2.2.2. Gira-sol

3.3. On?

3.3.1. Estats Units

3.3.2. Canadà

3.3.3. Austràlia