Osnove informatike

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Osnove informatike by Mind Map: Osnove informatike

1. osnovni dijelovi računala

1.1. ulazne jedinice

1.1.1. MBO

1.1.2. CPU

1.1.3. PSU

1.1.4. RAM

1.1.5. GPU

1.1.6. HDD

1.2. izlazne jedinice

1.3. ulazno-izlazne

1.4. mediji za pohranu podataka

2. povijesni razvoj

2.1. ručna obrada

2.1.1. Abak

2.2. mehanička obrada

2.2.1. Pascalina

2.3. elektromehanička obrada

2.3.1. Sortirni stroj

2.3.2. generacije

2.3.2.1. 1.Elektronska cijev

2.3.2.2. 2.Tranzistor

2.3.2.3. 3.Integrirani krug

2.3.2.4. 4.Visoko integrirani krug

2.3.2.5. 5.Mikroprocesor

2.3.2.6. 6.Biočip

2.4. elektronička obrada

2.4.1. Altair 8800

3. osnovni pojmovi

3.1. računalstvo

3.2. dokument

3.3. publikacija

3.4. ISBN

3.5. sklopovlje

3.6. programska potpora

3.7. informacija

3.8. informacjska znanost

3.9. informatika