Osnove informatike

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Osnove informatike by Mind Map: Osnove informatike

1. Osnovni djelovi računala

1.1. Centralna jedinica

1.1.1. MBO-matična ploča

1.1.2. CPU-procesor

1.1.3. PSU-napajanje

1.1.4. RAM-radna memorija

1.1.5. GPU-grafička kartica

1.1.6. HDD-tvrdi disk

1.2. Ulaze jedinice

1.3. Izlazne jedinice

1.4. Ulazno-izlazne jedinice

1.5. Mediji za pohranu podataka

2. Osnovni pojmovi

2.1. Podatak

2.2. Informacija

2.3. Informacijska znanost

2.4. Informatika

2.5. Računalstvo

2.6. Dokument

2.7. Publikacija

2.8. ISBN

2.9. Sklopovlje

2.10. Programska potpora

3. Način obrade podataka

3.1. Ručna obrada

3.1.1. Abak

3.2. Mehanička obrada

3.2.1. Pascalina

3.2.2. Aritmometar

3.2.3. Diferencijalni stol

3.2.4. Analitički stroj

3.3. Elektromehanička obrada

3.3.1. Sortirni stroj

3.3.2. Z3

3.3.3. Colossus

3.4. Elektronička obrada

3.4.1. Altair 8800

4. Generacije računala

4.1. Generacija-elektronska cijev

4.2. Generacija-tranzistor

4.3. Generacija-integrirani krug

4.4. Generacija-visoko integrirani krug

4.5. Generacija-mikroprocesor

4.6. Generacija-biočipovi i umrežena računala

5. Bit i bajt

5.1. 1 bit=1 ili 0

5.2. 1 bajt= 8 bitova

5.3. 1 kilobajt= 1024 bajtova

5.4. 1 megabajt=1024 kilobajta

5.5. 1 gigabajt= 1024 megabajta

5.6. 1 terabajt= 1024 gigabajta