OSNOVE INFORMATIKE

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
OSNOVE INFORMATIKE by Mind Map: OSNOVE INFORMATIKE

1. HARDWARE

2. OSNOVNI DIJELOVI RAČUNALA

2.1. CENTRALNA JEDINICA

2.1.1. MATIČNA PLOČA

2.1.1.1. MBO

2.1.1.2. SABIRNICA

2.1.1.3. PODNOŽJE

2.1.2. PROCESOR

2.1.2.1. CPU

2.1.2.2. TAKT

2.1.2.3. PODNOŽJE

2.1.3. NAPAJANJE

2.1.4. RADNA MEMORIJA

2.1.4.1. ROM

2.1.4.2. RAM

2.1.5. GRAFIČKA KARTICA

2.1.6. TVRDI DISK

2.1.6.1. KLASIČNI TVRDI DISK

2.1.6.2. SOLID STATE DRIVE

2.2. ULAZNE JEDINICE

2.2.1. TIPKOVNICA

2.2.2. MIŠ

2.2.3. OPTIČKI ČITAČ

2.2.4. ČITAČ CRTIČNOG KODA

2.2.5. DIGITALNI FOTOAPARAT

2.2.6. WEB KAMERA

2.2.7. MIKROFON

2.2.8. OSJETILNA PLOHA

2.2.9. GRAFIČKA PLOČA

2.3. IZLAZNE JEDINICE

2.3.1. MONITOR

2.3.1.1. CRT

2.3.1.2. LCD

2.3.1.3. LED

2.3.2. PROJEKTOR

2.3.3. PISAČ

2.3.3.1. IGLIČNI

2.3.3.2. TINTNI

2.3.3.3. LASERSKI

2.3.3.4. TERMIČKI

2.3.4. CRTAČ

2.3.5. ZVUČNICI

2.4. ULAZNO-IZLAZNE JEDINICE

2.4.1. TOUCHSCREEN

2.4.2. MULTIFUNKICONALNI UREĐAJ

2.5. MEDIJI ZA POHRANU PODATAKA

2.5.1. MAGNETSKI MEDIJI

2.5.1.1. DISKETA

2.5.1.2. MAGNETNA TRAKA

2.5.1.3. MAGNETNE KARTICE

2.5.1.4. TVRDI DISK

2.5.2. OPTIČKI MEDIJI

2.5.2.1. CD

2.5.2.2. DVD

2.5.2.3. BD

2.5.3. POLUVODIČKI MEDIJI

2.5.3.1. MEMORIJSKI KLJUČIĆ

2.5.3.2. MEMORIJSKE KARTICE

2.5.3.3. SSD DISK

3. SOFTWARE

4. OSNOVNI POJMOVI

4.1. PODATAK

4.2. INFORMACIJA

4.3. INFORMACIJSKA ZNANOST

4.4. INFORMATIKA

4.5. RAČUNALSTVO

4.6. DOKUMENT

4.7. PUBLIKACIJA

4.8. ISBN

4.9. SKLOPOVLJE

4.10. PROGRAMSKA POTPORA

5. POVIJESNI RAZVOJ

5.1. RUČNA OBRADA

5.1.1. ABAK

5.2. MEHANIČKA OBRADA

5.2.1. ARITMOMETAR

5.2.2. ANALITIČKI STROJ

5.2.3. DIFERENCIJALNI STROJ

5.2.4. PASCALINA

5.3. ELEKTROMEHANIČKA OBRADA

5.3.1. SORTIRNI STROJ

5.3.2. Z3

5.3.3. COLOSSUS

5.4. ELEKTRONIČKA OBRADA

5.4.1. ALTAIR

5.4.2. GENERACIJA OBRADA RAČUNALA

5.4.2.1. ELEKTRONSKA CIJEV

5.4.2.2. TRANZISTOR

5.4.2.3. INTEGRIRANI KRUG

5.4.2.4. VISOKO INTEGRIRANI KRUG

5.4.2.5. MIKROPROCESOR

5.4.2.6. BIOČIPOVI

6. BROJEVNI SUSTAV

6.1. DEKADSKI

6.2. BINARNI

6.3. OKTALNI

7. BIT I BAJT

7.1. BIT-0,1

7.2. BAJT-8,16,32,64