KOMPJUTERI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KOMPJUTERI by Mind Map: KOMPJUTERI

1. KASA

1.1. Është kutia metalike ose plastike ku ndodhen pjesët e brendshëm të kompjuterit . Kasa mund të zgjidhet sipas preferencve

1.1.1. T

2. PROCESORI

2.1. ËShtë një komponent shumë i rëndësishëm kompjuterik,i përbërë i cili kryen të gjithë punën që ne bëjmë në kompjuter .Frekuenca e orës është karakteristikë kryesore e procesorit(CPU),e cila përcakton shpejtësinë e përpunimit të informacionit

3. MAUSI

3.1. Pjesa më e madhe e mous-ve janë mouese optikë(e kapin lëvizjen duke skanuar me lazer sipërfaqen mbi të cilin lëvizin )

4. TASTIERA

4.1. Tastiera kompjuterike është mjeti i cili shërben për futjen e të dhënave kompjuterike.Është pjesë hardware e kompjuterit dhe bën pjesë në paisjet hyrëse

5. EKRANI

6. KARTA GRAFIKE

6.1. Është qarku që mundëson shfaqjen e imazheve në ekran. Montohet në motherboard. Karta grafike bën të mundur kthimin e sinjaleve dixhitale në ato analoge.

7. MODEMA

7.1. Paisje me anë së cilës bëhet e mundur lidhja e internetit përmes linjës telefonike .Mund të jetë e vendosur në mainboard ose në paisjet e jashtme si printi

8. KARTA BAZË

8.1. Njihet si motherboard ose system board.Ndodhet ne njeren ane te kases dhe ka forme drejtekendeshi.Mbi kete pllake vendosen ose lidhen me kabllo te gjithe pjeset e kompjuterit

9. MEMORIA

9.1. Eshte fjala me e pergjitheshme per te treguar te gjitha pjeset qe sherbejne per ruajtjen e informacionit.RAM eshte memorja baze e sistemit qe ruan informacionin vetem kur eshte ndezur.

10. ALTOPARLANTET/KUFJET/MIKROFONI

10.1. Mund të quhen së bashku paisjet multimediale të kompjuterit. Janë ato paisje që mundësojnë dëgjimin me zë të lartë apo me kufje,dhe incizim përmes mikrofonit.

11. PRINTERI/SKANERI/KAMERA

11.1. Paisje me anë të cilave: printoni materiale,të skanoni materialele si dokumenta apo fotografi,të komunikoni me kamer pra me figurë ose të bëni fotografi.

12. NJESITE CD DHE DVD

12.1. Ndodhen ne pjesen e perparme te kases.Jane pajisje qe lexojne apo shkruajne mbi kompakt disqet CD dhe DVD.