OKHJB zaměření

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
OKHJB zaměření by Mind Map: OKHJB  zaměření

1. SŘ

1.1. hodnocení PSŘ

2. Tomáš Kordina

2.1. Vedoucí oddělní

2.2. Stavební část

2.2.1. Kontroly EDU, ETE

2.2.2. Hodnocení

2.3. CITRIX

2.4. člen WGIAGE

2.5. člen TQ

2.6. člen PS SSL

3. Hana Renová

3.1. Koordinace hodnocení

3.1.1. PSR

3.1.2. hodnocení jiných změn

3.1.3. PrBZ

3.2. knihovnička SJB

3.3. editace WEBu (změny, časopis JB, výkon elektráren...)

3.4. vedení správních řízení

3.5. člen skartační komise

4. Tomáš Kruliš

4.1. Oblast chemie a působení degradačních mechanismů

4.1.1. kontroly

4.1.2. hodnocení

4.2. koordinace tvorby BN 1.3

4.3. Přístup k normám ČAS (ÚNMZ)

4.4. Vývoj a správa DTB aplikací

4.5. Evidence podmínek LTO EDU

5. Antonín Kříž

5.1. Stavební část

5.1.1. Hodnocení

5.1.2. Kontroly

5.2. člen WGIAGE

5.3. certifikace metodiky TAČR

6. Dana Havlín Nováková

6.1. průběžné hodnocení vlastností území k umístění JZ (geologie, seismologie, hydrogeologie, hydrologie, klimatologie, biologie); nejaderné vlivy JZ na ŽP; externí ohrožení

6.1.1. Umísťování VR2 (příprava)

6.1.2. Hodnocení PrBZ EDU, ETE

6.1.3. PSR EDU, ETE oblast 7 Analýza rizika

6.1.4. posouzení aktualizované ZBZ ETE

6.1.5. v. 2020 umístění NJZ EDU (ZBZ EDU, ETE)

6.1.6. sledování plnění podmínek k ETE a EDU

6.2. tvorba návodu BN 4.1 Umístění jaderného zařízení - hodnocení přírodních jevů – jaderné elektrárny

6.3. Zahraniční akce

6.3.1. člen WGEV OECD-NEA

6.3.2. pravidelná účast na akcích IAEA

6.3.3. projekt Iran

6.3.4. zahraniční projekty SIGMA II., BPPFR-MSH

7. Jiří Beneš

7.1. SVZ

7.2. systém řízení, technická bezpečnost (metodicky)

7.3. KoPoAO

7.4. hodnocení zpětné vazby

7.5. účast na jednáních ČIA

8. Petr Adamec

8.1. PSA

8.1.1. člen pracovní skupiny PSA

8.1.2. Smlouva s VÚJE - Aplikace PSA – rizikově informované kontroly

8.1.3. Uzavřena smlouva s GRS

8.1.4. strategie PSA

8.2. VVER Forum PSA

8.3. kontroly PSA na ETE a EDU

9. BN 1.3, 2.5, 6.1, 5.4, 4.2, 4.1

10. PSR, připravenost zařízení

11. CoNS - úmluva o JB

12. PrBZ, ZBZ, vyřazování