Asal Sayılar

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Asal Sayılar by Mind Map: Asal Sayılar

1. Asal sayılar sadece kendine ve 1'e bölünen sayılardır.

2. 2'den başka çift asala sayı yoktur!

3. 1 asal sayı değildir!

4. asal sayılara örnekler; 2,3,5,37,83,71,41,59

5. Asal Sayılarrrrr