זיגמונד פרויד

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
זיגמונד פרויד by Mind Map: זיגמונד פרויד

1. הגישה הפסיכואנליטית

1.1. מבנה האישיות

1.1.1. המודל הטופוגרפי

1.1.1.1. המודע

1.1.1.2. הלא מודע

1.1.1.3. הסמוך למודע

2. המודל הסטרקטואלי

2.1. האיד

2.2. האגו

2.3. הסופר אגו

3. חרדה

3.1. חרדה מציאותית

3.2. חרדה מוסרית

3.3. חרדה נוירוטית

4. מנגנוני הגנה

4.1. הדחקה

4.2. הכחשה

4.3. התקה

4.4. שיכלון

4.5. עידון

4.6. היפוך תגובה

4.7. השלכה

4.8. אינטלטואליזציה

5. שלבי התפחות האישיות

5.1. השלב האוראלי (0-1)

5.2. השלב האנאלי (2-4)

5.3. השלב הפאלי ( 4-6)

5.4. שלב החביון ( 6- גיל התבגרות)

5.5. שלב גנטאלי (גיל ההתבגרות-הלאה)