Мозковий штурм

Карта Мозковий штурм

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Мозковий штурм by Mind Map: Мозковий штурм

1. Основна мета групи

1.1. Висловити максимальну кількість ідей

2. Основні правила мозкового штурму

2.1. у групу генераторів ідей включають фахівців різних спеціальностей

2.2. У кількості 4…12 чоловік

3. На формулювання кожної окремої ідеї відводять 2-3 хв

4. При генерації ідей критика заборонена

5. Тривалість мозкового штурму продовжується 20 - 40 хв;

6. У групу експертів включають фахівців з питання, яке розглядається

6.1. Якщо задача не вирішена, штурм повторюють з іншим складом групи генераторів ідей