Метод проектів

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Метод проектів by Mind Map: Метод проектів

1. Учитель

1.1. Розповідає про задум , мотивує, допомагає у визначенні завдань

1.2. Коригує, пропонує ідеєї

1.3. Спростерігає

1.4. Радить учням , коригує

1.5. Обговорює разом з дітьми

2. Учні

2.1. Обговорюють , шукають інформацію

2.2. Формулюють завдання та обговорюють їх

2.3. Обирають оптимальний варіант

2.4. Збирають інформацію

2.5. Аналізують інформацію, в міру необхідності конструюють різні художні вироби

2.6. Презентують проекти та разом з учителем обговорюють, оцінюють зусилля, використані можливості , творчий підхід

3. Етапи діяльності

3.1. Підготовка.Визначення теми та мети проекту

3.2. Планування

3.3. Прийняття рішень

3.4. Збір інформації

3.5. Аналіз інформації формулювання висновків

3.6. Захист проектів та колективний аналіз

4. Зміст діяльності

5. Способи організації взаємодії

5.1. Навчальний діалог

5.2. Спільне визначення мети діяльності

5.3. Ситуація вільного вибору , дискусія

5.4. Добір навчального матеріалу

5.5. Створення дітьми навчального дидактичного матеріалу

5.6. Участь дітей оцінюванні проекту