Модернізм

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Модернізм by Mind Map: Модернізм

1. Пізній(зрілий)модернізм (з 1910-х років до останньої третини 20ст.) Акмеїзм,імажизм,екзистенціалізм та ін.

2. Ранній модернізм (остання третина 19ст.-1910-ті роки) Імпресіонізм,символізм,неоромантизм

3. Модернізм-загальна назва нових літературно-мистецьких течій 20ст. нереалістичного спрямування,що виникли як заперечення традиційних форм та естетики минулого

4. Представники модернізму у Франції: Ш.Бодлер,П.Верлен,А.Рембо

5. Представники модернізму в Бельгії: група "Молода Бельгія"

6. Представники модернізму в Росії: О.Блок,В.Брюсов,А.Ахматова

7. Етапи модернізму

8. ОЗНАКИ МОДЕРНІЗМУ: 1.Особлива увага до внутрішнього світу особистості. 2.Міф-спосіб пізнання світу. 3.Занурення в глибини людської психіки,підсвідоме. 4.Надання переваги творчій інтуїції в пізнанні світу

9. АВАНГАРДИЗМ Щодо авангардизму в літературознавстві немає одностайності:одні дослідники вважають,що авангардизм є одним з відгалужень модернізму,а інші надають йому самостійності