Qonun hujjatlari bo'yicha ishlovchi dasturlar

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Qonun hujjatlari bo'yicha ishlovchi dasturlar by Mind Map: Qonun hujjatlari bo'yicha  ishlovchi  dasturlar

1. www.lex.uz

1.1. Oliy majlis va Prezidentga aloqador qonunlar va farmonlar

2. www.regulation.uz

2.1. Prezident qabul qilgan farmonlar

2.2. Prezident imzolagan qonunlar

2.3. Oliy majlis ma'qullagan qonun va qarorlar

3. www.Urmon.uz

3.1. Prezident qabul qilgan farmonlar

4. www.Pfru.uz

5. www.my.gov.uz

6. www.yurida.uz

7. www.Norma.uz