Назва проєкту

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Назва проєкту by Mind Map: Назва проєкту

1. Клас

2. Учасники проєкту

3. Тип проєкту

4. Мета проєкту

5. Завдання проєкту

5.1. 1

5.2. 2

6. План реалізації проєкту

6.1. Визначення теми й мети проєкту. Формулювання проблеми

6.2. Визначення джерел інформації, опис бажаних результатів, розподіл завдань

6.3. 3бір необхідної інформації, аналіз зібраної інформації, висновки, пропозиції

6.4. Оформлення результату, демонстрація (презентація) результату, оцінка й підбиття підсумків

6.5. Рефлексія

7. Необхідні матеріали для реалізації проєкту

8. Критерії оцінювання проєкту

9. Очікувані результати