Я(Романтика)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Я(Романтика) by Mind Map: Я(Романтика)

1. «Я (Рома́нтика)» — психологічна новела Миколи Хвильового, ідеєю якої є фатальна невідповідність між ідеалами революції та методами їх досягнення, засудження більшовицького революційного фанатизму; світ врятує любов, усепрощення.

2. Присвята:Я (Романтика) має специфічну присвяту: «Цвітові яблуні», новелі М. Коцюбинського, де душа головного героя, батька, у якого померла донька

3. Герої та цитатна характеристика

3.1. Голова «чорного трибуналу» (фанатик з роздвоєною душею)

3.2. Мати (втілення всеохопної доброти й милосердя Богоматері)

3.3. Доктор Тагабат (садист, злий геній) та дегенерат (єдино вірний пес, страж революції, що не знає сумнівів)

3.4. Андрюша (комунар, який творить усе супроти своєї волі)

3.5. Кожен з них це певний психологічний стан головного героя, що здатен змінюватися іншим.

4. Аналіз твору

4.1. Тема:

4.1.1. Автор зобразив антигуманний руйнівний характер громадянської війни й революції, що призвели до зречення власного «Я», протиборства добра і зла в душі головного героина»я, його роздвоєності: «Я — чекіст, але і люд.

4.2. Ідея:

4.2.1. Світ врятує любов, усепрощення.

4.3. Жанр:

4.3.1. «Я (Романтика)» — психологічна новела. Деякі літературознавці стверджують, що оповідання є імпресіоністичним, тому що автор акцентує увагу на мінливості відчуттів і вражень, як-от: регіт Тагабата, запах м'яти тощо та застосовує різноманітність зорових та слухових образів. Особливістю даної новели є синтез ілюзії та дійсності. Нерідко читачу буває надзвичайно тяжко відрізнити, чи описувані події й відчуття реальні, чи це тільки уявлювані, нафантазовані головним героєм картини

4.4. Проблематика:

4.4.1. збереження людської індивідуальності, цільності людської натури як необхідність існування людини; розбіжність між мрією і дійсністю; мети і засобів її досягнення; колізії між гуманізмом і фанатизмом; роздвоєння особистості.

5. Найважливіші стильові ознаки:розповідь від першої особи «Я» ; драматизм;лаконізм; виразні художні деталі; глибокий психологізм; відмова від традиційного описового реалізму; часові зміщення; символічність образів, деталей, наприклад безіменність персонажів (символ, деталь): революційна дійсність нівелює людську індивідуальність; годинник — пересторога, що життя — коротке.