Educatia tehnologica

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Educatia tehnologica by Mind Map: Educatia tehnologica

1. Curriculumul reconceptualizat la Educația tehnologică prezintă o abordare modulară, care contribuie la realizarea profilului de formare al absolventului nivelului

2. Prin intermediul disciplinei Educaţia tehnologică putem dezvolta creativitatea şcolarului mic, ţinând cont de anumite condiții:

2.1. − învăţarea să fie centrată pe copil, valorificând nevoia lui de manifestare, de asimilare, integrre a cunoștințelor

2.2. informaţia primită să fie prelucrată şi nu doar receptată, schimbând accentul de pe stocarea informaţiei pe prelucrarea logică a acesteia pentru a putea fi aplicată;

2.3. să se stimuleze creativitatea, imaginaţia şi gândirea flexibilă pentru o structurare temeinică, sistematică a informaţiei, a aptitudinilor, a capacităţilor;;

2.4. să fie urmărit transferul achizițiilor de la o arie curriculară la alta, structurarea, ierarhizarea acestora în funcţie de necesitate şi de contextele situaţionale.

3. Educația tehnologică are un caracter specific inter- și transdisciplinar, dar totodată și caracter dual: teoretico-practic, științific și tehnologic