Educatia tehnologica

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Educatia tehnologica by Mind Map: Educatia tehnologica

1. 4.Principiul diferentierii educatiei tehnologice in functie de determinarile sale particulare si individuale.

2. Educatia tehnologica reprezinta activitatea de formare si dezvoltare a personalitatii,fiind proiectata si realizata prin valorile stiintei aplicate in toate domeniile vietii atit sociala cit si profesionala.

3. Obiectivele pedagogice ale educatiei tehnologice:

3.1. Obiectivul general- presupune formarea si dezvoltarea cunostintei tehnologice a personalitatii.

3.2. Obiectivul specific-formarea si dezvoltarea cunostintei tehnologice teoretice; formarea si dezvoltarea cunostintei tehnologice practice;

3.3. Obiectivul concret- presupune organizarea formala sau nonformala, in cadrul activitatilor educative pe diverse domenii

4. Continuture specifice educatiei tehnologice-reprezinta specificul fiecarei trepte si discipline scolare sau universitare ar unor obiecte de invatamint( de ex:Stiintele naturii, activitati practice sau de laborator).

5. Metodologia specifica al educatiei tehnologice:

5.1. Metode si tehnici de cunoastere a personalitatii elevului;

5.2. Metode si tehnici de investigate a grupurilor scolare;

5.3. Metode si tehnici de educare a elevului in vederea alegerii carierei;

5.4. Metode si tehnici de consiliere in perspectiva sfatului final de orientare scolara,profesionala, sociala.

6. Principie educatiei tehnologice:

6.1. 2.Principiulvalorificarii resurselor si a disponibilitatilor tehnologice pozitive ale personalitatii umane in orientarea si intregrarea scolara;

6.2. 1.Principiul corespondentei pedagogicedintre cunostinta tehnologica teoreticabsi constiinta tehnologica practica;

6.3. 3.Principiul valorificarii in plan tehnologic a tuturor formelor de educatie si instruire;

7. Concluzie:Impreuna cu educatia intelectuala , educatia tehnologica asigura o baza superioara pentru o educatie profesionala de valoare.