Лічба предметів. Множина.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Лічба предметів. Множина. by Mind Map: Лічба предметів. Множина.

1. І. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів

1.1. Сьогодні ви з’ясуєте, що означають слова «набір», «клас», «зграя» тощо і яким одним словом їх можна замінити.

2. ІІ. Актуалізація опорних знань і способів дії

2.1. 1. Зоровий диктант.

2.2. 2. Вправи з «арифметичними штангами».

2.3. 3. Робота з наборами чисел і кружків.

2.4. 5. Яких правил треба дотримуватись при лічбі предметів? Що потрібно зробити, щоб відповісти на запитання: «Скільки всього?» Чи має значення, в якому напрямку перераховують предмети, відповідаючи на це запитання? Чи має значення напрямок при порядковій лічбі? Отже, виконаємо таке завдання.

2.5. 6. Актуалізація порядкової лічби. Завдання № 2. Полічіть лампочки на гірлянді зліва направо та справа наліво. (Учитель читає вимогу завдання.)

3. ІІІ. Формування нових знань і способів дії

3.1. 1. Ознайомлення з поняттям множини. Розгляньте малюнки в завданні № 3. Покажіть кожну групу зображених об’єктів. Назвіть кожну групу.Учитель повідомляє, що слова букет, стосик, купа, набір, група, зграя, табун тощо означають, що розглядається багато об’єктів.

3.2. 2. Первинне закріплення поняття множини. Назвіть множини поданих об’єктів. Собака, вовк — це множина... (Учні доповнюють.) Диван, стілець, шафа — це множина... Липа, береза, клен, верба — це множина... Синя хустка, синій олівець — це множина... Усі об’єкти, які належать до множини, називають елементами множини. Усі елементи множини повинні мати спільну ознаку.

4. IV. Закріплення вивченого. Формування вмінь і навичок

4.1. 1. На цьому етапі учні переходять від називання елементів множини до визначення кількості елементів множини. Відтепер вправи з лічби будуть пов’язані з визначенням кількості елементів певної множини. Подивіться на малюнок. Назвіть множину об’єктів. Скільки всього машин? Скільки елементів містить ця множина?

4.2. Завдання № 5. Самостійна робота учнів. Розгляньте зображені множини предметів, назвіть їх. Обведіть кривою лінією множину, яка містить 4 елементи. Скільки елементів містять інші множини?

4.3. Завдання № 4. Як назвати множину поданих об’єктів? Скільки всього дорожніх знаків? Скільки елементів містить ця множина? Зафарбуйте картку з відповідним числом. Скільки елементів у множині знаків трикутної форми? круглої? Яких елементів у множині знаків більше — усіх знаків чи знаків трикутної форми? Чому?

5. V. Рефлексія навчально-пізнавальної діяльності учнів

5.1. Що найбільше сподобалося на уроці? Як ви розумієте поняття «множина»? Назвіть множини предметів, що навколо вас. Назвіть елементи цих множин. Що в них спільне? Як визначити кількість елементів множини?