MARKETING FEJLŐDÉSÉNEK SZAKASZAI

Just an initial demo map, so that you don't start with an empty map list ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
MARKETING FEJLŐDÉSÉNEK SZAKASZAI by Mind Map: MARKETING FEJLŐDÉSÉNEK SZAKASZAI

1. Értékesítés orientáció

1.1. A bővülő termelés miatt árubőség alakul ki a piacon, ezért a piac felvevőképessége alacsonyabb, mint a kínálat, így az értékesítés kap prioritást. Elsődleges cél a fogyasztó agresszív befolyásolása és a fogyasztás növelése. Nagy konkurenciaharc jellemzi ezt a szakaszt.

2. Társadalomorientált korszak

2.1. Fogyasztói igények elsőrendűsége mellé belépnek a társadalmi igények és szükségletek is. Egyeztetni kell a társadalmi érdekek harmóniáját is az egyéni érdekek mellett. Ebben a rendszerben a vállalat egészét át kell, hogy hassa a marketing szemlélet.

3. Termelésorientált korszak

3.1. Folyamatosan növekvő fizetőképes kereslet miatt a kereslet meghaladja a kínálatot, emiatt a vállalkozások elsősorban a termelés növelésében érdekeltek a fogyasztói igények kielégítése háttérbe szorul. Minden folyamatot a termelésnek rendelnek alá.

4. Fogyasztó orientált korszak

4.1. Elsődleges tényező a fogyasztó. Differenciálódnak a fogyasztói igények, ezért a homogén csoportokra osszák őket és a csoportok igényeit mérik fel. Egyoldalú erőszakos értékesítési módszerek helyett a célpiacok körülhatárolása és a kiválasztott célcsoportok igényeinek a kielégítés jelenik meg. A marketing feladata a fogyasztói igények feltárása és kielégítése. A termékek egyre rövidebb időt töltenek a piacon és nő a döntés-előkészítés valamint stratégiaalkotás jelentősége is.