Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMATIKA by Mind Map: INFORMATIKA

1. LOGIČKE FUNKCIJE

1.1. LOGIČKO NE

1.2. LOGIČKO I

1.3. LOGIČKO ILI

2. OSNOVNI POJMOVI

2.1. PODATAK

2.2. INORMACIJA

2.3. INFORMACIJSKA PISMENOST

2.4. INFORMATIKA

2.5. RAČUNALSTVO

2.6. RAČUNALO

2.7. SKLOPOVLJE RAČUNALA

2.8. PROGRAMSKA PODRŠKA

3. POVIJESNI RAZVOJ I GENERACIJE RAČUNALA

3.1. NAČIN OBRADE PODATAKA

3.1.1. RUČNA OBRADA

3.1.1.1. ABAK

3.1.2. MEHANIČKA OBRADA

3.1.2.1. PASCALINA

3.1.3. ELEKTORMEHANIČKA OBRADA

3.1.3.1. Z3

3.1.4. ELEKTRONIČKA OBRADA

3.1.4.1. GENERACIJE RAČUNALA

3.1.4.2. ELEKTRONSKA CIJEV

3.1.4.3. TRANZISTOR

3.1.4.4. INTEGRIRANI KRUG

3.1.4.5. VISKOKO INTEGRIRANI KRUG

3.1.4.6. MIKROPROCESOR

3.1.4.7. BIOČIPOVI I UMREŽENA RAČUNALA

4. VRSTE I TIPOVI RAČUNALA

4.1. SUPERRAČUNALA

4.1.1. SUNWAY TAIHULIGHT

4.2. VELIKA RAČUNALA

4.2.1. IBM

4.3. MINI RAČUNALA

4.3.1. SERVERI

4.4. MIKRO RAČUNALA

4.4.1. IBM I APPLE

4.4.2. STOLNA I PRIJENOSNA

4.4.3. INTEL I AMD

5. INFORMATIKA I EKOLOGIJA

5.1. EKOLOGIJA

5.2. ZELENA TEHNOLOGIJA

5.3. ICT

6. INFORMATIČKA SIGURNOST

6.1. ZAŠTITA UREĐAJA

6.1.1. NE SKIDATI PIRATSKI SOFTVER

6.2. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

6.2.1. CYBER BULLYNG

6.3. ZAŠTITA ZDRAVLJA

6.3.1. ERGONOMIJA

6.3.2. ZAŠTITA NA RADU

6.4. ZAŠTITA OKOLIŠA

6.4.1. EKOLOGIJA

7. BROJEVNI SUSTAV

7.1. DEKADSKI

7.2. BINARNI

7.2.1. BIT

7.2.2. BAJT

7.3. OKTALNI

7.4. HEKSADEKADSKI

8. KODIRANJE BROJEVA

8.1. KODIRANJE BROJEVA

8.2. ASCII