Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMATIKA by Mind Map: INFORMATIKA

1. Osnovni pojmovi

1.1. Podatak

1.2. Informacija

1.3. Informacijska pismenost

1.4. Informatika

1.5. Racunalstvo

1.6. Racunalo

1.7. Sklopovlje racunala

1.8. Programska podrska

2. Vrste obrade podataka

2.1. Rucna obrada podataka

2.2. Mehanicka obrada podataka

2.3. Elektromehanicka obrada podataka

2.4. Elektronicka obrada podataka

3. Generacije racunala

3.1. GENERACIJA elektronska cijev

3.2. GENERACIJA tranzistor

3.3. GENERACIJA integrirani krug

3.4. GENERACIJA visoko integrirani krug

3.5. GENERACIJA mikroprocesor

3.6. GENERACIJA biocipovi i umrezana racunala

4. Vrste i tipovi racunala

4.1. Superracunala

4.1.1. NAJACE Sunway Taihu Light

4.2. Velika racunala

4.2.1. NAJVECI PROIZVODAC IBM

4.3. Mini racunala

4.3.1. zovu ih i serveri

4.4. Mikro racunala

4.4.1. PREMA PROIZVODACKOM STANDARDU Apple i IBM

4.4.2. PREMA PRENOSIVOSTI stolna i prijenosna

4.4.3. PREMA PROIZVODACU PROCESORA intel i amd

5. Informtaika i ekologija

5.1. EKOLOGIJA

5.2. ZELENA TEHNOLOGIJA

5.3. ICT

6. Informaticka sigurnost

6.1. Zastita uredaja

6.2. Zastita osobnih podataka

6.3. Zastitu zdravlja

6.4. zastitu okolisa

7. Brojevni sustav

7.1. Brojevni sustav

7.2. Dekadski brojevni sustav

7.3. Binarni brojevni sustav

8. Kodiranje brojeva

8.1. ASSCI

9. logicke funkcije

9.1. Negacija ili logicki ne

9.2. Komjukcija ili logicki I

9.3. Disjunksija ili logicki ILI