Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMATIKA by Mind Map: INFORMATIKA

1. OSNOVNI PODATCI

1.1. PODATAK

1.2. INFORMACIJA

1.3. INFORMACIJSKA PISMENOST

1.4. INFORMATIKA

1.5. RAČUNALSTVO

1.6. SKLOPOVLJE RAČUNALA

1.7. PROGRAMSKA PODRŠKA

2. POVJESNI RAZVOJ I GENERACIJE RAČUNALA

2.1. RUČNA OBRADA

2.1.1. ABAK, 3000 p.k.

2.2. MEHANIČKA OBRADA

2.2.1. PASCALINA, 1642.

2.3. ELEKTROMEHANIČKA OBRADA

2.3.1. SORTIRNI STROJ, 1890.

2.4. ELEKTRONIČKA OBRADA

2.4.1. ŠEST GENERACIJA RAČUNALA

2.4.1.1. ALTAIR 8800, 1975.

3. VRSTE I TIPOVI RAČUNALA

3.1. KATEGORIJE RAČUNALA PREMA VELIČINI

3.1.1. SUPERRAČUNALA

3.1.2. VELIKA RAČUNALA

3.1.3. MINI RAČUNALA

3.1.4. MIKRO RAČUNALA

3.1.4.1. IBM I APPLE

3.1.4.2. STOLNA I PRIJENOSNA

3.1.4.3. INTEL I AMD

4. INFORMATIKA I EKOLOGIJA

4.1. ZELENA TEHNOLOGIJA

4.1.1. RECIKLAŽA

4.1.2. ELEKTRIČNI AUTOMOBILI

4.1.3. OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

4.1.4. ICT

5. INFORMATIČKA SIGURNOST

5.1. ZAŠTITA UREĐAJA

5.1.1. KORISTITI ANTIVIRUSNI PROGRAM

5.2. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

5.2.1. VODITI RAČUNA O POSTAVKAMA PRIVATNOSTI

5.3. ZAŠTITA ZDRAVLJA

5.3.1. ERGONOMIJA

5.3.2. ZAŠTITA NA RADU

5.4. ZAŠTITA OKOLIŠA

5.4.1. EKOLOGIJA