INFORMATIKA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMATIKA by Mind Map: INFORMATIKA

1. OSNOVNI POJMOVI

1.1. PODATCI

1.2. INFORMACIJA

1.3. INFORMACIJSKA PISMENOST

1.4. INFORMATIKA

1.5. RAČUNOVODSTVO

1.6. RAČUNALO

1.7. SKLOPOVLJE RAČUNALA

1.8. PROGRAMSKA PODRŠKA

2. POVIJESNI RAZVOJ I GENERACIJA RAČUNALA

2.1. RAČUNALO

2.1.1. 1. RUČNA OBRADA

2.1.1.1. ABAK, 3000 p.k

2.1.2. 2. MEHANIČKA OBRADA PODATAKA

2.1.2.1. PASCALIN, 1642.

2.1.2.1.1. ARITMOMETAR, 1820.

2.1.3. 3. ELEKTROMEHANIČKA OBRADA PODATAKA

2.1.3.1. SORTIRANI STROJ, 1890

2.1.3.1.1. Z3, 1941

2.1.4. 4. ELEKTRONIČKA OBRADA PODATAKA

2.1.4.1. GENERACIJA RAČUNALA

2.1.4.2. 1. GENERACIJA- ELETRONSKA CIJEV

2.1.4.3. 2. GENERACIJA- TRANZISTOR

2.1.4.4. 3. GENERACIJA- INTEGRIRANI KRUG

2.1.4.5. 4. GENERACIJA- VISOKO INTEGRIRANI KRUG

2.1.4.6. 5. GENERACIJA- MIKROPROCESOR

2.1.4.7. 6. GENERACIJA- BIOČIPOVI I UMREŽENA RAČUNALA

3. MATEMATIČKE I LOGIČKE OSNOVE RADA RAČUNALA

3.1. BROJEVNI SUSTAVI

3.1.1. DEKADSKI

3.1.1.1. BINARNI

3.1.1.1.1. OKTALNI

3.1.2. BIT

3.1.2.1. BAJT

3.1.2.1.1. 1 BIT = 0 ILI 1

3.1.2.1.2. 1 BAJT = 8 BITOVA

3.1.2.1.3. 1 KILOBAJT = 1024 BAJTOVA

3.1.2.1.4. 1 MEGABAJT = 1024 KILOBAJTA

3.1.2.1.5. 1 GIGABAJT = 1024 MEGABAJTA

3.1.2.1.6. 1 TERABAJT = 1024 GIGABAJTA

4. PRVO OSOBNO RAČUNALO

4.1. ALTAIR 8800, 1975

5. KODIRANJE BROJEVA

5.1. ASCII

6. LOGIČKE FUNKCIJE

6.1. LOGIČKO NE

6.1.1. LOGIČKO I

6.1.1.1. LOGIČKO ILI

7. VRSTE I TIPOVI RAČUNALA

7.1. KATEGORIJE RAČUNALA PREMA VELIČINI

7.2. SUPERRAČUNALA

7.3. VELIKA RAČUNALA

7.4. MINI RAČUNALA

7.5. MIKRO RAČUNALA

8. INFORMATIKA I EKOLOGIJA

8.1. EKOLOGIJA

8.1.1. ZELENA EKOLOGIJA

8.2. ICT

8.3. PRIKUPLJANJE INFORMACIJA IZ OKOLIŠA

9. INFORMATIČKA SIGURNOST

9.1. ZAŠTITA UREĐAJA

9.1.1. NE OTVARATI ZARAŽENE MAILOVE

9.2. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

9.2.1. VODITI RAČUNA O POSTAVKAMA PRIVATNOSTI

9.3. ZAŠTITA ZDRAVLJA

9.3.1. ERGONOMIJA

9.3.1.1. ZAŠTITA NA RADU

9.3.1.1.1. UDALJENOST MONITORA MIN 50 CM

9.4. ZAŠTITA OKOLIŠA

9.4.1. ŠTETNA ZA OKOLIŠ