INFORMATIKA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMATIKA by Mind Map: INFORMATIKA

1. OSNOVNI POJMOVI

1.1. podatak

1.2. informacija

1.3. informacijska pismenost

1.4. informatika

1.5. računalstvo

1.6. računalo

1.7. sklopovlje računala

1.8. programska podrška

2. POVIJESNI RAZVOJ I GENERACIJE RAČUNALA

2.1. 1. ručna obrada podataka

2.1.1. abak

2.2. 2. mehanička obrada podataka

2.2.1. aritmometar

2.3. 3. elektromehanička obrada podataka

2.3.1. sortirni stroj

2.4. 4. elektronička obrada podataka

2.4.1. GENERACIJE RAČUNALA

2.4.1.1. 1. generacija - elektronska cijev

2.4.1.2. 2. generacija - tranzistor

2.4.1.3. 3. generacija - integrirani krug

2.4.1.4. 4. generacija - visoko integrirani krug

2.4.1.5. 5. generacija - mikroprocesor

2.4.1.6. 6. generacija - biočipovi i umrežena računala

3. VRSTE I TIPOVI RAČUNALA

3.1. superračunala

3.2. velika računala

3.3. mini računala

3.4. mikro računala

4. INFORMATIČKA SIGURNOST

4.1. zaštita uređaja

4.2. zaštita osobnih podataka

4.3. zaštita zdravlja

4.4. zaštita okoliša

5. MATEMATIČKE I LOGIČKE OSNOVE RADA RAČUNALA

5.1. BROJEVNI SUSTAVI

5.1.1. dekadski

5.1.2. binarni

5.1.3. oktalni

5.1.4. heksadekadski

6. BROJEVNI SUSTAVI

6.1. 1 bit = 0 ili 1

6.2. 1 bajt = 8 bitova

6.3. 1 kilobajt = 1024 bajtova

6.4. 1 megabajt = 1024 kilobajta

6.5. 1 gigabajt = 1024 megabajta

6.6. 1 terabajt = 1024 gigabajta

7. LOGIČKE FUNKCIJE

7.1. negacija ili logički NE

7.2. konjunkcija ili logički I

7.3. disjunkcija ili logički ILI