INFORMATIKA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMATIKA by Mind Map: INFORMATIKA

1. VRSTE I TIPOVI RAČUNALA

1.1. SUPERRAČUNALA

1.1.1. FIZIKA ,BIOLOGOJA

1.2. VELIKA RAČUNALA

1.2.1. BANKE , BURZA

1.3. MINI RAČUNALA

1.3.1. UMREŽENA RAČUNALA

1.4. MIKRO RAČUNALA

1.4.1. PERSONAL COMPUTER

2. OSNOVNI POJMOVI INFORMATIKE

2.1. PODATAK

2.2. INFORMACIJA

2.3. INFORMACIJSKA PISMENOST

2.4. INFORMATIKA

2.5. RAČUNALSTVO

2.6. RAČUNALO

2.7. SKLOPOVLJE RAČUNALA

2.8. PROGRAMSKA PODRŠKA

3. POVIJESNI RAZVOJ I GENERACIJA RAČUNALA

3.1. RUČNA OBRADA

3.1.1. ABAK

3.2. MEHANIČKA OBRADA

3.2.1. ANALITIČKI STROJ

3.3. ELEKTROMEHANIČKA OBRADA

3.3.1. SORTIRNI STROJ

3.4. ELEKTRONIČKA OBRADA

3.4.1. GENERACIJE RAČUNALA

3.4.1.1. ELETRONSKA CIJEV

3.4.1.2. TRANZISTOR

3.4.1.3. INTREGRIRANI KRUG

3.4.1.4. VISOKO INTEGRIRANI KRUG

3.4.1.5. MIKROPROCES

3.4.1.6. BIOČIPOVI I UMREŽENA RAČUNALA

3.5. PRVO OSOBNO RACUNALO

3.5.1. ALTAIR

4. INFORMATIKA I TEHNOLOGIJA

4.1. EKOLOGIJA

4.2. ZELENA TEHNOLOGIJA

4.2.1. RECIKLAŽA

4.2.2. ELEKTRIČNI AUTOMOBILI

4.2.3. OBNOVLJIVI IZVOR ENERGIJE

4.2.4. ICT

4.3. INFORMATIČKA SIGURNOST

4.3.1. ZAŠTITA UREĐAJA

4.3.1.1. ZAŠTITITI UREĐAJ OD ZLONAMJERNIH PROGRAMA

4.3.2. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

4.3.2.1. ZAŠTITITI OSOBNE PODATKE OD ZLOUPORABE

4.3.3. ZAŠTITA ZDRAVLJA

4.3.3.1. ERGONOMIJA

4.3.3.2. ZAŠTITA NA RADU

4.3.4. ZAŠTITA OKOLIŠA

4.3.4.1. ODLAGATI NA POSEBNA MJESTA NAMJENJENA TEHNOLOGIJI

5. MATEMATIČKE I LOGIČKE OSNOVE RADA RAČUNALA

5.1. BROJEVNI SUSTAVI

5.1.1. DEKADSKI

5.1.2. BINARNI

5.1.2.1. RAČUNALA RADE U binarnom sustavu

5.1.2.1.1. BIT

5.1.2.1.2. BAJT

5.1.3. OKTALNI

5.1.4. HEKSADEKADSKI

5.2. KOORDINIRANJE BROJEVA

5.2.1. ASCII

5.2.2. LOGIČNE FUNKCIJE

5.2.2.1. NEGACIJA ILI LOGIČKI NE

5.2.2.2. KONJUNKCIJA ILI LOGIČKO I

5.2.2.3. DISJUNKCIJA ILI LOGIČKO ILI