informatika

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
informatika by Mind Map: informatika

1. Logičke funkcije

1.1. negacija ili logički ne

1.2. konjukcija ili logički i

1.3. disjunkcija ili logički ili

2. osnovni pojmovi

2.1. podatak

2.2. infomacija

2.3. informacijska pismenost

2.4. računalstvo

2.5. računalo

2.6. sklopovlje računala

2.7. programska podrška

3. povijesni razvoj i generacije računa

3.1. ručna obrada

3.1.1. ABAK,3000 p.k.

3.2. mehanička obrada

3.2.1. PASCALINA,1643

3.2.1.1. ARITOMOMETAR,1820

3.3. elektromehanička obrada PODATAKA

3.3.1. SORTIRNI STROJ,1890

3.3.1.1. Z3,1941

3.4. elektronička obrada

3.4.1. COLOSSUS,1943

4. generacije računala

4.1. 1. generacija-elektronska cijec

4.2. 2.generacija-tranzistor

4.3. 3.generacija-integrirani krug

4.4. 4.generacija-visok integrirani krug

4.5. 5.generacija-mikroprocesor

4.6. 6.generacija-biočipovi i umrežena računala

5. kategorije računala prema veličini

5.1. superračunala

5.2. velika računala

5.3. mini računala

5.4. mikro rapčunala

6. različite podjele i vrste mikroračunala

6.1. prema proizvođačkom standardu

6.1.1. IBM

6.1.1.1. Apple

6.2. prema prenosivosti

6.2.1. stolna i prijenosna

6.3. prema prozvođacu procesora

6.3.1. intel

6.3.2. AMD

7. informatika i ekologija

7.1. zelena tehnologija

7.1.1. obnovljivi izvori energije

7.2. reciklaža

7.2.1. električna automobili

7.2.1.1. ICT

7.3. prikupljanje informacija i prirode

8. Matematičke i logičke osnove rada na računala

8.1. brojevni sustav

8.1.1. DEKADSKI brojevni sustav

8.1.1.1. BAZA 10 brojeva

8.1.2. BINARNI brojevni sustav

8.1.2.1. BAZA 2 deset brojeva

8.1.2.1.1. BIT

8.1.2.1.2. BAJT

8.1.3. 1 bit -oili 1

8.1.4. 1 kilobajt- 8 bitova

8.1.5. 1 kilobajt- 10024 bajtova

8.1.6. 1 megabajt-1024 kilobajta

8.1.7. 1 gigabajt - 1024 megabajta

8.1.8. 1 terabajt-1024 gigabajta