Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

WEF voor beleggers en investeerders by Mind Map: WEF voor beleggers en
investeerders
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

WEF voor beleggers en investeerders

Ideas

landbouw

volgende jaren evenveel voedsel nodig als voorbije 10.000 jaar geproduceerd

landbouwbedrijven worden belangrijk voor energiebronnen

biologie

studie genoom

proteomics, studie functie en structuur proteïnes

gezondheidszorg, vergrijzing houdt ook opportuniteiten in

energie

tegen 2035 heeft China evenveel brandstof nodig als de huidige wereldwijde productie

miniaturisering

artificiële intelligentie

machineleren, patroonherkenning in complexe data, zelflerende software, mensen & bots leren samenwerken

exploitatie van grote hoeveelheden data

internet of things

ID nodig van mensen, machines, programma's

onderwijs

publiek én privéinitiatieven, online

internet

mobiel

locaal

sociaal

cloud computing

nieuwe middenklasse

China

India

Brazilië

Turkije

Indonesië

Rusland omstreden groeimodel

infrastructuur

opkomende landen

Westerse landen zoals VS

Risks

europerikelen

Iran

cyberoorlog

opstanden middenklasse

ontwrichting door sneller dan voorziene uitstoot arbeid door automatisering en robotisering

terrorisme met massavernietigingswapens