KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI by Mind Map: KẾ HOẠCH CUỘC ĐỜI

1. SỰ NGHIỆP

1.1. Học thêm các văn bằng phụ

1.1.1. Ngôn ngữ

1.1.2. Chuyên ngành

1.2. Công việc

1.2.1. Tạo ra thu nhập đều đặn

1.2.2. Cung cấp môi trường mở để phát triển bản thân

1.3. Luôn tìm kiếm những cơ hội mới

1.4. Rèn luyện các kĩ năng mềm

1.5. Sử dụng thành thạo tiếng Anh

2. TÀI CHÍNH

2.1. Có tài khoản tiết kiệm, dự phòng

2.2. Có các kế hoạch chi tiêu hợp lý

2.2.1. Tháng

2.2.2. Năm

2.3. Có thu nhập cứng hàng tháng

3. SỨC KHỎE

3.1. Chọn một môn thể thao và theo đuổi lâu dài ( Tập thể dục đều đặn )

3.2. Khám sức khỏe định kì

3.3. Có chế độ dinh dưỡng phù hợp với sức khỏe

3.4. Thiền

4. GIA ĐÌNH

4.1. Lập gia đình khi kinh tế đã ổn định

4.1.1. Có nhà

4.1.2. Có số dư an toàn trong tài khoản

4.2. Có thời gian hằng ngày bên gia đình

4.3. Tham quan, dã ngoại,.. cùng cha mẹ và con cái hàng tháng

5. BẢN THÂN

5.1. Có các kế hoạch rõ ràng trong từng giai đoạn cuộc đời

5.2. Trở thành một người hạnh phúc

5.3. Cống hiến cho cộng đồng

5.4. Đi được nhiều nơi

5.4.1. Mở rộng hiểu biết

5.4.2. Mở rộng các quan điểm

5.4.3. Học tập những điều mới

5.5. Cư xử khéo léo trong các mối quan hệ