INFORMATIKA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
INFORMATIKA by Mind Map: INFORMATIKA

1. OSNOVNI POJMOVI

1.1. PODATAK

1.2. INFORMACIJA

1.3. INFORMACIJSKA PISMENOST

1.4. RAČUNALSTVO

1.5. RAČUNALO

1.6. SKLOPOVLJE RAČUNALA

1.7. PROGRAMSKA PODRŠKA

2. POVIJESNI RAZVOJ I GENERACIJE RAČUNALA

2.1. RUČNA OBRADA

2.1.1. ABAK, 3000 p.k

2.2. MEHANIČKA OBRADA

2.2.1. ARITMOMETAR, 1820.

2.3. ELEKTROMEHANIČKA OBRADA

2.3.1. Z3, 1941.

2.4. ELEKTRONIČKA OBRADA

2.4.1. COLOSSUS,1943.

2.5. 6 GENERACIJA RAČUNALA

2.5.1. 1. generacija - elektronska cijev

2.5.2. 2. generacija - tranzistor

2.5.3. 3. generacija - integrirani krug

2.5.4. 4. generacija - visoko integrirani krug

2.5.5. 5. generacija - mikroprocesor

2.5.6. 6. generacija - biočipovi i umrežena računala

3. KATEGORIJE RAČUNALA PREMA VELIČINI

3.1. SUPERRAČUNALA (SUPERCOMPUTER)

3.1.1. • trenutno najjače računalo Sunway TaihuLight • locirano u Kini • 10,649,600 jezgri

3.2. VELIKA RAČUNALA (MAINFRAME)

3.2.1. najveći proizvođač IBM • 90% tržišta • 944 jezgre+

3.3. MINI RAČUNALA (MINI COMPUTER)

3.3.1. često nazivani „serveri” • opslužuju druga umrežena računala

3.4. MIKRO RAČUNALA

3.4.1. različite podjele i vrste mikroračunala • prema proizvođačkom standardu – IBM i Apple • prema prenosivosti - stolna i prijenosna • prema proizvođaču procesora – Intel i AMD • nazivana još i osobna računala • pojavom „pametnih stvari” pojam osobnog računala se širi i na: pametne telefone, televizore, auto-računala, navigacije, pametne satove itd.

4. Informatika i ekologija

4.1. EKOLOGIJA

4.2. ZELENA TEHNOLOGIJA

4.3. ICT (Information and Communications Technology) • informacijsko komunikacijska tehnologija • primjena računala i komunikacijske opreme za prikupljanje, spremanje, prijenos i obradu podataka

4.4. prikupljanje informacija iz okoliša • pristup i dijeljenje informacija • napredak istraživanja okoliša • upravljanje potrošnjom goriva i ispušnih plinova u automobilima • pametne kuće • nadzor usjeva • bolja iskoristivost obnovljivih izvora energije

5. Informatička sigurnost

5.1. Informatička sigurnost uključuje: • Zaštitu uređaja • Zaštitu osobnih podataka • Zaštitu zdravlja • Zaštitu okoliša

6. Zaštita uređaja

6.1. Zaštiti uređaje od zlonamjernih programa • ne otvarati zaražene mailove • ne surfati sumnjivim stranicama • redovito ažurirati operativni sustav • koristiti antivirusni program • ne skidati piratski softver

7. Zaštita osobnih podataka

7.1. Zaštiti osobne podatke od zlouporabe • ne ostavljati adresu i broj telefona na internetu • voditi računa o postavkama privatnosti • digitalni identitet i digitalni otisci • nepovjerenje prema nepoznatim osobama • cyber bullying

8. Zaštita zdravlja

8.1. Ergonomija – znanost o prilagođenosti predmeta svakodnevne uporabe čovjekovim potrebama i fizionomiji • Zaštita na radu - skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti s pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju rizici, odnosno rizične pojave kao što su opasnosti, štetnosti i napori, a koje mogu ugroziti život i zdravlje osoba na radu

9. Zaštita okoliša

9.1. elektronički otpad sadrži elemente • štetne za okoliš (živa, olovo) • oskudne u prirodi (silicij) • visoke vrijednosti (zlato)