Informatika

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Informatika by Mind Map: Informatika

1. Osnovni pojmovi

1.1. Podatci

1.1.1. Obrada podataka

1.1.1.1. Ručna

1.1.1.1.1. Abak

1.1.1.2. Mehanička

1.1.1.2.1. Pascalina

1.1.1.2.2. Aritmometar

1.1.1.2.3. Diferencijalni stroj

1.1.1.2.4. Analitički stroj

1.1.1.3. Elektromehanička

1.1.1.3.1. Sortirni stroj

1.1.1.3.2. Z3

1.1.1.3.3. Colossus

1.1.1.4. Elektronička

1.1.1.4.1. Elektronska cijev

1.1.1.4.2. Tranzistor

1.1.1.4.3. Integrirani krug

1.1.1.4.4. Visoko integrirani krug

1.1.1.4.5. Mikroprocesor

1.1.1.4.6. Biočipovi

1.1.1.4.7. Umrežena računala

1.2. Informacije

1.3. Informacijska pismenost

1.4. Informatika

1.5. Računalstvo

1.6. Računalo

1.6.1. Podjela po veličini

1.6.1.1. Supercomputer

1.6.1.1.1. 10 649 600 jezgri

1.6.1.2. Mainframe

1.6.1.2.1. 944 jezgre

1.6.1.3. Minicomputer

1.6.1.4. PC

1.6.1.4.1. Prvi PC

1.7. Hardware

1.8. Software

1.8.1. Logičke funkcije

1.8.1.1. Negacija

1.8.1.2. Konjunkcija

1.8.1.3. Disjunkcija

1.9. Brojevni sustavi

1.9.1. Dekadski

1.9.2. Binarni

1.9.2.1. Bit

1.9.2.2. Bajt

1.9.2.3. Kilobajt

1.9.2.4. Megabajt

1.9.2.5. Gigabajt

1.9.2.6. Terabajt

1.9.2.7. ASCII

1.9.3. Oktalni

1.9.4. Heksadekadski