INFORMATIKA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMATIKA by Mind Map: INFORMATIKA

1. Osnovni pojmovi

1.1. podatci

1.2. informacije

1.3. informacijska pismenost

1.4. računalstvo

1.5. računalo

1.5.1. hardware

1.5.2. software

2. Razvoj računala

2.1. načini obrada

2.1.1. ručna obrada

2.1.1.1. ABAK

2.1.2. mehanička obrada

2.1.2.1. pascalina(1642.godina)

2.1.2.2. analatički stroj 1833.godina)

2.1.3. elektromehaniča obrada

2.1.3.1. sortirni stroj (1890.godina)

2.1.3.2. Alan Turning-colossus (1943.godina)

2.1.4. elektronička obrada

2.1.4.1. 6 generacija računala

2.1.4.2. prvo osobno računalo

3. Vrste i tipovi računala

3.1. superračunala

3.1.1. Sunway TaihuLight

3.2. velika računala

3.2.1. najveći proizvođač IBM 90% tržišta 944 jezgre

3.3. mini računala

3.3.1. često nazivani „serveri” opslužuju druga umrežena računala

3.4. mirko računala

3.4.1. 3 podjele prema:

3.4.1.1. proizvođačkom standardu

3.4.1.2. prema prenosivosti

3.4.1.3. prema proizvođaču procesora

4. Informatika i tehnologija

4.1. ekologija

4.1.1. ICT-informacijsko komunikacijska tehnologija

4.2. zelena tehnologija

4.3. informatička sigurnost

4.3.1. zaštitu uređaja

4.3.1.1. Zaštiti uređaje od zlonamjernih programa

4.3.2. Zaštitu osobnih podataka

4.3.2.1. Zaštiti osobne podatke od zlouporabe

4.3.3. Zaštitu zdravlja

4.3.3.1. Ergonomija

4.3.3.2. Zaštita na radu

4.3.4. Zaštitu okoliša

4.3.4.1. elektronički otpad sadrži elemente

5. Brojevni sustav

5.1. BROJEVNI SUSTAV

5.2. DEKADSKI brojevni sustav

5.3. BINARNI brojevni sustav

5.4. bit

5.4.1. 0 ili 1

5.5. bajt

5.5.1. 8 bitova

6. Kodiranje brojeva

6.1. KODIRANJE BROJEVA

6.2. ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

7. Logičke funkcije

7.1. Osnovni logički sklopovi:

7.1.1. negacija ili logički NE

7.1.2. konjunkcija ili logički I

7.1.3. disjunkcija ili logički ILI