Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INFORMATIKA by Mind Map: INFORMATIKA

1. Osnovni pojmovi

1.1. Podatak

1.2. Informacija

1.3. Informacijska pismenost

1.4. Informatika

1.5. Računalstvo

1.6. Računalo

1.7. Sklopovlje računala (hardware)

1.8. Programska podrška (software)

2. Povijesni razvoj i generacije računala

2.1. 4 RAZDOBLJA

2.1.1. Ručna obrada

2.1.1.1. ABAK

2.1.2. Mehanička obrada

2.1.2.1. pascalina(1642.godina)

2.1.2.2. analatički stroj 1833.godina)

2.1.3. Elektromehanička obrada

2.1.3.1. Alan Turning-colossus (1943.godina)

2.1.3.2. sortirni stroj (1890.godina)

2.1.4. Elektronička obrada

2.1.4.1. 6 generacija računala

2.1.4.2. prvo osobno računalo

2.2. Generacije računala

2.2.1. Ima ih 6

2.3. Vrste i tipovi računala

2.3.1. Superračunala

2.3.2. velika računala

2.3.3. mini računala

2.3.4. mikro računala

3. Informatička sigurnost

3.1. Zaštitu uređaja

3.1.1. Zaštiti uređaje od zlonamjernih programa

3.2. Zaštitu osobnih podataka

3.2.1. Zaštiti osobne podatke od zlouporabe

3.3. Zaštitu zdravlja

3.3.1. Zaštita na radu

3.3.2. Ergonomija

3.4. Zaštitu okoliša

3.4.1. elektronički otpad sadrži elemente

4. Vrste i tipovi računala

4.1. super računala

4.1.1. Sunway TaihuLight

4.2. velika računala

4.2.1. najveći proizvođač IBM 90% tržišta 944 jezgre

4.3. minin računala

4.3.1. često nazivani „serveri” opslužuju druga umrežena računala

4.4. mikro računala

4.4.1. 3 podjele prema:

4.4.1.1. proizvođačkom standardu

4.4.1.2. prema prenosivosti

4.4.1.3. prema proizvođaču procesora

5. Informatika i tehnologija

5.1. ekologija

5.1.1. ICT-informacijsko komunikacijska tehnologija

5.2. zelena tehnonlogija

6. Brojevni sustav

6.1. DEKADSKI brojevni sustav

6.2. BINARNI brojevni sustav

6.3. bit

6.3.1. 0 ili 1

6.4. bajt

6.4.1. 8 bitova

7. Kodiranje brojeva

7.1. KODIRANJE BROJEVA

7.2. ASCII (American Standard Code for Information Interchange)

8. Logičke funkcije

8.1. Osnovni logički sklopovi:

8.1.1. negacija ili logički NE

8.1.2. konjunkcija ili logički I

8.1.3. disjunkcija ili logički ILI