Osnovne informatike

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Osnovne informatike by Mind Map: Osnovne informatike

1. OSNOVNI POJMOVI

1.1. Podatak

1.2. Informacija

1.3. Informacijska znanost

1.4. Informacija

1.5. Računalstvo

1.6. Dokument

1.7. Publikacija

1.8. ISNB

1.9. Sklopovlje

1.10. Programska potpora

2. POVIJESNI I GENERACIJSKI RAZVOJ RAČUNALA

2.1. Nacin obrade podataka

2.1.1. RUČNA OBRADA

2.1.1.1. ABAK, 3000 p.k.

2.1.2. MEHANIČKA OBRADA

2.1.2.1. PASCALINA, 1642.

2.1.2.2. ARITMOMETAR, 1820.

2.1.2.3. DIFERENCIJALNI STROJ, 1822

2.1.2.4. ANALITIČKI STROJ, 1833.

2.1.3. ELEKTROMEHANIČKA OBRADA

2.1.3.1. SORTIRNI STROJ, 1890.

2.1.3.2. Z3, 1941.

2.1.3.3. ALAN TURING

2.1.3.4. COLOSSUS,1943.

2.1.4. ELEKTRONIČKA OBRADA

2.1.4.1. ALTAIR 8800, 1975.

3. GENERACIJE RAČUNALA

3.1. 1. generacija - elektronska cijev

3.2. 2. generacija - tranzistor

3.3. 3. generacija - integrirani krug

3.4. 4. generacija - visoko integrirani krug

3.5. 5. generacija - mikroprocesor

3.6. 6. generacija - biočipovi i umrežena računala

4. BROJEVNI SUSTAV

4.1. DEKADSKI brojevni sustav – baza 10, znamenke 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

4.2. BINARNI brojevni sustav - baza 2, znamenke 0 i 1

4.3. Oktalni (8), heksadekadski (16)

4.4. BIT I BAJT

4.4.1. BIT – eng. binary digit – najmanja jedinica koju računalo može prepoznati – 0 ili 1

4.4.2. BAJT – eng. byte osam bitova računala rade sa podacima duljine 8, 16, 32 i 64 bita

4.4.3. 1 bit = 1 ili 0

4.4.4. 1 bajt = 8 bitova

4.4.5. 1 kilobajt = 1024 bajtova

4.4.6. 1 megabajt = 1024 kilobajta

4.4.7. 1 gigabajt = 1024 megabajta

4.4.8. 1 terabajt = 1024 gigabajta

5. OSNOVNI DJELOVI RAČUNALA

5.1. centralna jedinica

5.1.1. MBO – matična ploča

5.1.1.1. MBO – engl. motherboard – tiskana ploča zadužena za povezivanje svih dijelova računala u jednu cjelinu

5.1.1.2. SABIRNICE – engl. bus – ili priključci pomoću kojih se ostali dijelovi računala spajaju na matičnu ploču

5.1.1.3. PODNOŽJE – engl. socket – mjesto na koje se stavlja procesor

5.1.2. CPU – procesor

5.1.2.1. CPU – engl. central processing unit – „mozak” računala zadužen za obradu podatka, upravljanje i nadzor sustava

5.1.2.2. TAKT – engl. clock – broj koraka u sekundi koje proces može obaviti – označava se u Hz (herc) – današnji procesori imaju brzinu u gigahercima

5.1.2.3. PODNOŽJE – engl. socket – oblik i broj priključaka na procesoru – mora biti isti kao na matičnoj ploči

5.1.2.4. dva velika proizvođača procesora: INTEL I AMD

5.1.3. PSU – napajanje

5.1.3.1. PSU – engl. power supply unit – pretvara izmjeničnu struju iz utičnice u istosmjernu struju niže voltaže

5.1.4. RAM – radna memorija

5.1.4.1. RAM – engl. random-access memory – služi za pohranjivanje podatka i programa koji se trenutno izvršavaju

5.1.4.2. kapacitet se mjeri u megebajtima i gigabajtima

5.1.4.3. postoje različite vrste radne memorije

5.1.4.4. ROM – engl. read only memory – ugrađena u matičnu ploču – sadržava BIOS (Basic Input Output System) – osnovni operativni sustav matične ploče

5.1.5. GPU – grafička kartica

5.1.5.1. GPU – engl. graphic processing unit – kartica sa procesorom i radnom memorijom koja služi za obradu i izlaz video signala iz računala

5.1.5.2. dva velika proizvođača grafičkih procesora: INVIDIA,AMD,ATI

5.1.6. HDD – tvrdi disk

5.1.6.1. HDD – engl. hard disk drive – vrsta memorije za trajno pohranjivanje podataka

5.1.6.2. kapacitet se izražava u gigabajtima i terabajtima

5.1.6.3. dvije osnovne vrste diskova

5.1.6.3.1. KLASIČNI TVRDI DISK

5.1.6.3.2. SSD – SOLID STATE DRIVE

5.2. ulazne jedinice

5.2.1. TIPKOVNICA

5.2.2. MIŠ

5.2.3. OPTIČKI ČITAČ engl. Scanner

5.2.4. OCR, engl. Optical Character Recognition

5.2.5. direktan unos slova u program za obradu teksta

5.2.6. ČITAČ CRTIČNOG KODA engl. bar code scanner

5.2.7. DIGITALNI FOTOAPARAT

5.2.8. WEB KAMERA

5.2.9. MIKROFON

5.2.10. OSJETILNA PLOHA engl. touchpad

5.2.11. GRAFIČKA PLOČA

5.3. izlazne jedinice

5.3.1. MONITOR

5.3.1.1. vrste: CRT, LCD, LED

5.3.1.2. veličina dijagonale izražena u inch-ima 1= 2,54 cm

5.3.1.3. razlučivost (rezolucija) – kvaliteta slike na monitoru 1024x768 zaslonskih točaka (pixel)

5.3.2. PROJEKTOR

5.3.3. PISAČ

5.3.3.1. iglični

5.3.3.2. tintni

5.3.3.3. laserski

5.3.3.4. termički

5.3.4. CRTAČ

5.3.5. ZVUČNICI

5.4. ulazno-izlazne jedinice

5.4.1. ekran osjetljiv na dodir engl. touchscreen

5.4.2. multifunkcionalni uređaj

5.5. mediji za pohranu podataka

5.5.1. MAGNETSKI MEDIJI

5.5.1.1. disketa - 1,44 megabajta, ZIP disketa – 100 megabajta

5.5.1.2. magnetna traka

5.5.1.3. magnetne kartice

5.5.1.4. tvrdi disk - do 4 terabajta (TB)

5.5.2. OPTIČKI MEDIJI

5.5.2.1. CD (Compact Disc) – kapacitet 700 megabajta

5.5.2.2. DVD (Digital Versatile Disc) – kapacitet od 4,7 gigabajta

5.5.2.3. BD (Blue – Ray disc) – kapacitet od 25 ili 50 gigabajta

5.5.3. POLUVODIČKI MEDIJI (engl. flash)

5.5.3.1. memorijski ključić (USB stick) – do 1 terabajta (TB)

5.5.3.2. memorijske kartice – do 250 gigabajta (GB)

5.5.3.3. SSD (Solid State Drive) tvrdi disk – do 4 terabajta (TB)