Osnove informatike

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Osnove informatike by Mind Map: Osnove informatike

1. Osnovni pojmovi

1.1. podatak

1.2. informacija

1.3. informacijska znanost

1.4. informatika

1.5. računalstvo

1.6. dokument

1.7. publikacija

1.8. ISBN

1.9. sklopovlje

1.10. programska potpora

2. Povijesni razvoj

2.1. razdoblja

2.1.1. ručna obrada

2.1.1.1. Abak

2.1.2. mehanička obrada

2.1.2.1. Pascalina

2.1.3. elektromehanička obrada

2.1.3.1. Colossus

2.1.4. elektronička obrada

2.1.4.1. Altair 8800

3. Generacije računala

3.1. . generacija

3.1.1. elektronska cijev

3.2. . generacija

3.2.1. tranzistor

3.3. . generacija

3.3.1. integrirani krug

3.4. . generacija

3.4.1. visoko integrirani krug

3.5. . generacija

3.5.1. mikroprocesor

3.6. . generacija

3.6.1. biočipovi

3.6.2. umrežena računala

4. Brojevni sustav

4.1. dekadski

4.1.1. baza 10

4.1.2. znamenke 0-9

4.2. binarni

4.2.1. baza 2

4.2.2. znamenke 0 i 1

4.3. oktalni

4.3.1. 8

4.4. hekadekadski

4.4.1. 16

4.5. bit

4.5.1. 0 ili 1

4.6. bajt

4.6.1. 8,16,32,64 bitova

5. Osnovni dijelovi računala

5.1. centralna jedinica

5.2. ulazne jedinice

5.2.1. RAČUNALNA PERIFERIJA

5.3. izlazne jedinice

5.3.1. RAČUNALNA PERIFERIJA

5.4. ulazno-izlazne jedinice

5.4.1. RAČUNALNA PERIFERIJA

5.5. mediji za pohranu podataka

5.6. sklopovlje

5.7. programska potpora

6. Centralna jedinica

6.1. MBO – matična ploča

6.2. CPU – procesor

6.3. PSU – napajanje

6.4. RAM – radna memorija

6.5. GPU – grafička kartica

6.6. HDD – tvrdi disk

7. Ulazne jedinice

7.1. tipkovnica

7.2. miš

7.3. optički čitač

7.4. OCR

7.5. čitač crtičnog koda

7.6. digitalni fotoaparat

7.7. web kamera

7.8. mikrofon

7.9. osjetilna ploha

7.10. grafička ploha

8. Izlazne jedinice

8.1. monitor

8.1.1. CRT, LCD, LED

8.2. projektor

8.3. pisač

8.3.1. iglični

8.3.2. tintni

8.3.3. laserski

8.3.4. termički

8.4. crtač

8.5. zvučnici

9. Ulazno-izlazne jedinice

9.1. engl. touchscreen

9.2. multifunkcionalni uređaj

10. Mediji za pohranu podataka

10.1. magnetski mediji

10.1.1. disketa

10.1.2. magnetna traka

10.1.3. magnetne kartice

10.1.4. tvrdi disk

10.2. optički mediji

10.2.1. CD

10.2.2. DVD

10.2.3. BD

10.3. poluvodički mediji

10.3.1. memorijski ključić

10.3.2. memorijske kartice

10.3.3. SSD