THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ by Mind Map: THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1. Thương mại điện tử có tên tiếng anh là e-commerce, e-comm hay viết tắt là EC hoặc thương mại internet

1.1. Được dùng đề cập đến việc mua và bán hàng hóa hoặc dịch vụ có sử dụng internet để thực hiện việc mua bán chuyển tiền, dữ liệu để thực hiện các giao dịch này

1.2. Các giao dịch kinh doanh này xảy ra hoặc từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp, từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng, người tiêu dùng đến người tiêu dùng hoặc người tiêu dùng đến doanh nghiệp.

2. Thương mại điện tử được phát triển từ khi nào?

2.1. Vào những năm 1960, khi các doanh nghiệp manh nha sử dụng các trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) để chia sẻ tài liệu kinh doanh với các công ty khác.

2.2. Năm 1979, Viện tiêu chuẩn quốc gia Mỹ đã phát triển hệ thống dữ liệu điện tử ASC X12 như một tiêu chuẩn phổ quát cho các doanh nghiệp để chia sẻ tài liệu thông qua mạng điện tử.

2.3. Sau khi số lượng người dùng cá nhân chia sẻ tài liệu điện tử với nhau tăng lên chóng mặt. trong những năm 1990 đã cách mạng hóa ngành công nghiệp thương mại điện tử.

2.4. Người tiêu dùng mua sản phẩm của anh từ một doanh nghiệp thông qua World Wide Web và nó được công nhận là giao dịch thương mại điện tử đầu tiên trong lịch sử.

3. Lợi ích của thương mại điện tử là gì?

3.1. * Thị trường toàn cầu

3.2. * Khả năng tín dụng

3.3. * Tiết kiệm ngân sách

3.4. * Quản lí hàng tồn kho

3.5. * Tiếp thị được nhắm mục tiêu chính xác nhất

3.6. * Làm việc được từ bất cứ đâu

4. Thách thức của thương mại điện tử

4.1. Thiếu sự tin tưởng

4.2. Các sản phẩm dịch vụ không được sờ, cầm ,nắm hoặc cảm nhận tận tay

4.3. Yêu cầu truy cập Internet

4.4. Đối thủ cạnh tranh

5. Các hình thức thương mại điện tử

5.1. B2B ( Doanh nghiệp tới Doanh nghiệp)

5.2. B2C ( Doanh nghiệp tới người tiêu dùng)

5.3. C2B ( Người tiêu dùng đền Doanh nghiệp)

5.4. C2C ( người tiêu dùng đến người tiêu dùng)

5.5. Ngoài các loại thương mại điện tử này, còn có các loại phổ biến khác như G2C (Chính phủ đến người tiêu dùng), C2G (Người tiêu dùng đến Chính phủ) hoặc B2E (Doanh nghiệp đến nhà tuyển dụng).