Игра на сходни думи

Игра, думи, образование, карта, информация.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Игра на сходни думи by Mind Map: Игра на сходни думи

1. Линк за играта

2. Ползи от играта

2.1. 1. Подобрява паметта, защото трябва да се помнят местата на сходните картинки и думи.

2.2. 2. Забавлява

3. Цел в играта

3.1. Целта в играта е да се обърнат 2 карти едновременно с обща тема, след което те изчезват. Така трябва да се премахнат всички карти с възмойно най-малко обръщания.

4. Същност на играта

4.1. Игра с 30 обърнати с гръб карти, 15 думи и 15 картинки. Всяка дума съответства на дадена картинка по обща тема.