Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Mydło by Mind Map: Mydło

1. Pierwsze mydła

1.1. 2500 r. p.n.e. - cywilizacja Sumerów, Fenicjanie

1.1.1. z tłuszczu zwierzęcego i popiołu

1.2. Arabowie - rozpowszechnienie w Europie

1.3. Hiszpania - potentant produkcji w Europie

1.4. Syryjczycy z Aleppo - mydło twarde sprzedawane w kostkach

1.4.1. tłuszcz +(gotowany w) WODA MORSKA

2. sól metali i wyższych kwasów tłuszczowych

3. związek powierzchniowo czynny

3.1. zmniejsza napięcie powierzchniowe na granicy faz

4. Mydła współczesnie

4.1. Polska

4.1.1. XIX w - Cyprian Franciszek Zabłocki

4.1.1.1. związek frazeologiczny "Wyjść jak Zabłocki na mydle"

4.2. XIX w. - francuski chemik - Eugene de Chevreul

4.2.1. skład chemiczny tłuszczów i zasadę procesu zmydlania

5. zdolność emulgowania tłuszczów

5.1. stosowane jako środki myjące i piorące

6. Rodzaje

6.1. ze względu na rozpuszczalność

6.1.1. Rozpuszczalne

6.1.1.1. Potasowe

6.1.1.2. sodowe

6.1.1.3. litowe

6.1.2. Nierozpuszczalne

6.1.2.1. magnezowe

6.1.2.2. wapniowe

6.2. Ze względu konsystencję

6.2.1. twarde

6.2.2. miękkie

6.2.3. ciekłe

6.3. Ze względu na odczyn

6.3.1. alkaliczne

6.3.2. obojętne

7. Otrzymywanie

7.1. Reakcja hydrolitycznego zmydlania trójglicerydów wodorotlenkami

8. Inne zastosowania

8.1. do smarów łożyskowych (litowe)

8.2. lecznicze

8.3. impregnacja (glinowe)

9. Wzór

9.1. R-COOH