บุหรี่ไฟฟ้า

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บุหรี่ไฟฟ้า by Mind Map: บุหรี่ไฟฟ้า

1. ความหมายบุหรี่ไฟฟ้า

1.1. เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่สามารถชาร์จใหม่ได้เป็นตัวจ่ายไฟสร้างความร้อนให้สำหรับผลิตสารประกอบต่าง ๆได้เช่นนิโคตินและสามารถกำหนดปริมาณสารนิโคตินได้ สูดดมโดยใช้วิธีไอระเหยละเอียดอ่อน ผ่านละอองฝอยเข้าสู่ร่างกาย โดยไม่ต้องมีการเผาไหม้

2. ประเภทของบุหรี่ไฟฟ้า

2.1. บุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบที่ 1 Cigalike

2.2. บุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบที่ 2 eGos

2.3. บุหรี่ไฟฟ้ารูปแบบที่ 3 Mods

3. สารที่พบในน้ำยาของบุหรี่ไฟฟ้า

3.1. .สารนิโคติน (Nicotine)

3.2. สารโพรไพลีนไกลคอล (Propylene Glycol)

3.3. กลีเซอรีน (Glycerine)

3.4. สารแต่งกลิ่น (Flavoring)

4. โฆษณาบุหรี่

4.1. กลยุทธ์ที่บริษัทบุหรี่เคยใช้เพื่อดึงดูดเด็กและเยาวชนให้เสพติด

4.1.1. การใช้ดาราที่มีอิทธิพลกับวัยรุ่น

4.1.2. การให้สปอนเซอร์จัดงานคอนเสิร์ตหรือแข่งกีฬา

4.1.3. การใช้กลิ่นสีรสชาติที่ดึงดูด (Matthew L Myers)

5. โทษของบุหรี่ไฟฟ้า

5.1. ทำให้ร่างกายเกิดการเสพติดในการใช้บุหรี่ และจะเข้าไปกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางโดยเฉพาะสมอง

6. ผลกระทบระยะสั้น ทำให้เกิดอาการ

6.1. หายใจไม่ออก (Choking)

6.2. ไอ (Coughing)

6.3. จาม (Sneezing)

6.4. คลื่นไส้ (Nausea)

6.5. อาเจียน (Vomiting)

6.6. ปวดศีรษะ (Headache)

6.7. มึนงง (Dizzi- ness)

6.8. สับสน (Confusion)

6.9. ความดันโลหิตต่ำ(Hypotension)

7. ผลกระทบระยะยาว ทำให้เกิด

7.1. เยื่อหุ้มฟันอักเสบ (Periodontitis)

7.2. เยื่อจมูกอักเสบ (Rhinitis)

7.3. ต้อกระจก (Cataracts)

7.4. ซีด (Anemia)

7.5. จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ (Cardiac rhythm changes)

7.6. นอนไม่หลับ(Insomnia)

8. บุหรี่ไฟฟ้ากับกฎหมายประเทศไทย

8.1. ผู้ขาย

8.1.1. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

8.2. ผู้ผลิตหรือสั่งนำเข้ามาในราชอาณาจักร

8.2.1. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

8.3. ผู้ให้บริการ

8.3.1. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

8.4. หากมีการฝ่าฝืนจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย

8.4.1. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

9. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า

9.1. งานวิจัยล่าสุดพบสูบบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงเกิดโรคเส้นเลือดสมองตีบสูงขึ้น 71%, โรคหัวใจวายเฉียบพลันสูงขึ้น 59%, กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดสูงขึ้น 40% นอกจากนี้ยังพบอัตราการสูบบุหรี่ธรรมดาในกลุ่มผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงขึ้นเป็น 2 เท่า

10. สถานการณ์ในประเทศไทย

10.1. ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ในช่วง พ.ศ.2534-2558 แนวโน้มการสูบบุหรี่ลดลงตามลำดับ จากจำนวน 12.26 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 32 ของประชากรไทยใน พ.ศ.2534 เหลือ 10.90 ล้านคน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.90 ของประชากร

11. สถานการณ์ในต่างประเทศ

11.1. การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มสูงขึ้นเป็นสองเท่าจากปี ค.ศ. 2011 ถึง ปี ค.ศ. 2012 จากร้อยละ 4.7 เป็นร้อยละ 10.0 ปัจจัยหนึ่งที่สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของนักสูบวัยรุ่น คือ การตลาดที่เย้ายวนให้วัยรุ่นกลุ่มนี้สนใจในผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้ามีการออกแบบที่ทันสมัย สวยงาม มีสีสันและกลิ่น ที่หลากหลาย เช่น กลิ่นมินต์ กลิ่นผลไม้ กลิ่นช็อกโกแลต วานิลลา โคล่า

12. ตัวอย่างสถานการณ์ข่าว

12.1. อเมริกันตายแล้ว 7 เพราะบุหรี่ไฟฟ้า ย้ำรัฐบาลไทยมาถูกทางแล้วที่ห้ามขาย

12.1.1. “หยุดสูบ หยุดตาย จากบุหรี่ไฟฟ้า” เผย ศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐฯ พบการเจ็บป่วยด้วยโรคปอดที่มีโอกาสสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง 450 ราย ในระยะเวลาเพียง 2 เดือน และเสียชีวิตแล้ว 7 ราย บางรายเป็นรุนแรงและรวดเร็วถึงขั้นการหายใจล้มเหลว ระบุต่างจากโรคถุงลมโป่งพองที่เกิดจากการสูบบุหรี่ธรรมดา ที่เนื้อปอดจะเสียหายช้าๆ กว่าจะถึงขั้นหายใจล้มเหลวต้องใช้เวลานานมาก จึงขอให้ทุกคนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าและไม่ใช้บุหรี่ไฟฟ้า