Kroky k posílení spolupráce

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kroky k posílení spolupráce by Mind Map: Kroky k posílení spolupráce

1. Usnadnění vyhledávání informací o výzkumném zaměření univerzitních týmů

2. Vyvoření virtuální google skupiny

2.1. Profilový materiál členů skupiny

2.1.1. Návrhy tematických segmentů pro spolupráci/diskuzi

3. Ochrana dat v rámci univerzitního informačního systému!